Menu
     

Internát B - SOŠ

 b01    b02


Zlínská 991, 769 01 Holešov

Ubytovna studentů Středního odborného studia – viz odkaz informace SOŠ

Mgr. Lumír Františák
vedoucí oddělení vychovatelů
Mobil: 724 113 303
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefonní spojení na pedagogický dozor na internátě (24 hodin): 727 925 794

Oddělení vychovatelů vzniklo jako nedílná součást poskytování středního vzdělávání s maturitní zkouškou, oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost. Prvořadým úkolem všech pedagogických pracovníků oddělení, je zajistit žákům co možná nejlepší ubytování na internátě školy a vytvořit jim dobré podmínky pro přípravu na vzdělávání. Výchovným cílem je celkový, všestranný a harmonický rozvoj svěřených žáků, plně v souladu se školským vzdělávacím programem VPŠ a SPŠ MV V Holešově. Tohoto cíle můžeme dosáhnout u žáků, podpoříme-li jejich kladné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Současně s tímto je vedeme k zodpovědnosti, samostatnosti, k pořádku, pečlivosti a k utváření mravních hodnot s ohledem na jejich budoucí povolání.

Volnočasové aktivity:

 • organizace sportovních, kulturních a společenských akcí (maturitní ples, divadelní zájezdy, sportovní soutěže, taneční kurzy, přednášky, besedy), atp.
 • široká nabídka zájmových kroužků a sportovních oddílů,
 • využití sportovního areálu včetně posiloven, využití městského bazénu.

Vychovatelé:

Mgr. Petra Podvalová, Ing. Karel Adámek, Marián Tomeček, Petr Ludka, Jaroslav Červinka, Janišová Radka, Bělunková Iva, Mgr. Darek Nedbal, Alena Kopečná, Jitka Pospíšilová, Marián Beňo, Šárka Dohnalová.

Základní informace o ubytování.

 • Pro poskytnutí ubytování je nutné řádně vyplnit a podat přihlášku do ubytovacího zařízení školy ve stanoveném termínu (přihláška ke stažení).
 • Nepřetržitý dohled nad žáky v době mimo vyučování je zajištěn pedagogickým dozorem.
 • Žáci jsou povinni dodržovat školní, ubytovací a stravovací řád školy.
 • Žákům je v souladu s příslušnými právními předpisy poskytováno celodenní stravování.
 • V případě běžných onemocnění (mimo akutní stavy, úrazy apod.) musí být žák ošetřen u svého registrujícího lékaře. Dle rozhodnutí zákonných zástupců žáků lze využít možnost registrace u praktického lékaře přímo v areálu školy.  Nemocní žáci musí odjet k léčení domů. U žáků, kteří jsou cizími státními příslušníky a mají trvalý pobyt mimo území ČR je nutný evropský průkaz zdravotní pojišťovny.
 • Přidělení pokojů žákům je v kompetenci příslušného vychovatele.
 • Ubytovaní žáci se pod vedením vychovatelů pravidelně podílí na udržování pořádku a provádění úklidu na přiděleném pokoji a venkovních prostorech okolo internátu.
 • Pravidelný příjezd žáků na internát v neděli je stanoven od 17:00 do 21:00 hodin.
 • Za příslušný měsíční poplatek mohou žáci využívat v čase vymezeném vnitřním řádem WIFI internetové připojení.
 • Ubytovaným žákům není povoleno používat vlastní elektrospotřebiče (mimo osobní počítač), které nejsou předem schváleny správcem internátu.
 • V souladu s příslušnými právními předpisy budou žáci v den nástupu poučení o přísném zákazu kouření, požívání alkoholu a jiných návykových a psychotropních látek.

Platby za ubytování:

 • cena za ubytování je ve výši 1.440,- Kč měsíčně (od 1.9.2022)
 • platby za ubytování a stravu lze hradit bezhotovostním převodem
 • při bezhotovostních platbách vždy vyplňujte variabilní a specifický symbol, jsou velmi důležité pro rozlišení plateb. Možnost pro případné hotovostní úhrady je i nadále zachována.

Číslo účtu pro zasílání plateb za ubytování - 6015-51535881/0710

Variabilní symbol: identifikační číslo žáka/žákyně
Specifický symbol: 2
Konstantní symbol: 0558
Do poznámky je vhodné uvést „příjmení žáka – ubytování“.

Vzhledem ke způsobu financování si ředitel školy vyhrazuje právo upravovat ceny za stravu a ubytování ve zdůvodněných případech i v průběhu školního roku. (Vyhláška ministerstva vnitra č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, v platném znění.)