Menu

Středoškolské odborné vzdělávání se v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově realizuje již od roku 1969, má tedy dlouholetou tradici. Během této doby se podoba a obsah vzdělávání vyvíjel a měnil, ale hlavní účel – příprava absolventů ke vstupu do služebního poměru příslušníků Policie ČR zůstává. Cílem je během čtyř let vychovat kvalitní absolventy, morálně na výši, se smyslem pro čestnost a spravedlnost. A troufám si tvrdit, že v případě naší žákyně Terezie Uhýrkové se tento cíl daří naplňovat.

Terezka je ve čtvrtém ročníku a již skoro rok, stejně jako všichni žáci, se vzdělává distančním způsobem. Pochází z malé vesnice na Kyjovsku - Ostrovánky. Mezi její koníčky patří folklórní akce, tanec a hudba. Je sportovně založena, což je na policejní škole prakticky nutností. Má zde možnost svou fyzickou zdatnost rozvíjet, a to nejen v rámci navýšené dotace hodin tělesné přípravy, ale i v rámci volnočasových aktivit. Je týmovým hráčem, v kolektivu oblíbená, aktivní a vždy vstřícná a ochotná pomoci. Mezi její oblíbené předměty patří kriminalistika a právo.

Studium v Holešově se jí líbí, myslí si, že ji dobře připraví do života, a to nejen v profesní rovině, ale také v té osobní. Svou budoucnost vidí právě u Policie ČR, kde by chtěla po škole pracovat a dále se vzdělávat.

Začátkem března 2021 přišel do školy panu řediteli dopis od starosty obce Ostrovánky s tímto sdělením.

Vážený pane řediteli,

dne 17. 11. 2020 došlo v naší obci k poničení chráněné kulturní památky z roku 1882 - kaple Panny Marie. Neznámý pachatel způsobil na této historicky cenné budově škodu ve výši 35 tisíc Kč.

Náhodným kolemjdoucím svědkem byla studentka vaší školy Terezie Uhýrková. Ta zareagovala velmi profesionálně a svým odvážným jednáním dopomohla k identifikaci a následnému zadržení pachatele.

Jako starosta obce velmi oceňuji, jakým způsobem vaše škola připravuje budoucí  policisty. Byl jsem přítomen průběhu vyšetřování a velmi mile mne překvapila vysoká úroveň a profesionalita vaší žákyně při řešení takovéto krizové situace, což vysoce ocenili také přítomní příslušníci Policie ČR.     

Závěrem bych vám chtěl velmi poděkovat, jakým způsobem připravujete své studenty na tuto nelehkou profesi a vychováváte z nich plnohodnotné občany naší společnosti.

S přáním spousty takovýchto nadšených studentů zdraví Miroslav Dlouhý, starosta obce Ostrovánky

Jsme nesmírně rádi, že máme mezi našimi žáky a žákyněmi Terezii Uhýrkovou a pevně věřím, že takových to studentů, kteří by pomohli při objasnění trestné činnosti, je v naší škole mnoho.

Ředitel školy plk. PaedDr. Mgr. Pavel Novák, MBA rozhodl, že chování Terezy Uhýrkové ocení a vyslovil jí poděkování nejen za příkladnou reprezentaci Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově, ale i za občanskou angažovanost.

Terezku čekají v nejbližší době maturitní zkoušky a my jí přejeme úspěšné zakončení čtyřletého studia a hodně úspěchů v dalším životě.

Mgr. Eva Vichlendová, rada pro prevenci a propagaci