Menu

 Projektový den VPŠ a SPŠ MV v Holešově 

Dne 18. prosince 2019 VPŠ a SPŠ MV v Holešově uskutečnila projektový den pro žáky střední odborné školy.  Pro třídy prvního ročníku si lektoři peer programu (žáci třetího ročníku) připravili aktivity z oblasti návykových látek. Program pro druhý ročník zabezpečili policisté – experti na extrémismus a návykové látky. Kolegové přijeli KŘ Moravskoslezského kraje a z MŘ Ostrava. Žáci třetího ročníku absolvovali besedu s policistou ze Speciální pořádkové jednotky Moravskoslezského kraje. Pracovnice z odboru personálního policejního prezídia žákům podala informace o realizaci odborné praxe, která je čeká v květnu 2020 a o možnostech vstupu do služebního poměru. Žáci čtvrtého ročníku absolvovali pohovory s personalisty jednotlivých krajských ředitelství. Součástí programu všech čtyř ročníků byla také ukázka práce pohotovostní motorizované jednotky Praha.

​​​