Menu

Maturitní ples 2019

Dne 8. března 2019 se v prostorách holešovského zámku konal maturitní ples Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Holešově.

Skupina Marathon band spustila přesně v 19.30 hodin a zámek se začal plnit učiteli, rodiči, příbuznými a kamarády letošních maturantů. Ve 20 hodin započal ples proslovem ředitele školy a následujícím poděkováním studentů vychovatelům, učitelům a rodičům. Jako každým rokem nechyběla ani nádherná polonéza v bílých šatech sestavěná z žáku čtvrtého a třetího ročníku. Kromě slavnostního šerpování, které je samozřejmě hlavním bodem večera, kdy každá třída může ukázat svůj talent ve formě předtančení, se událo i příjemné zpestření v podání půlnočního překvapení žáků nižších ročníků, kteří nám předvedli parkour. Z plesu jsme si mohli odnést spousty nádherných cen, jak z malé tomboly, tak i z velké. Pro příznivce pop music hrál v Drivu DJ Steve. Celý ples v příjemné, ale už i unavené náladě slavnostně skončil ve 2 hodiny ráno.

Za studenty čtvrtého ročníku bych chtěla poděkovat všem vytrvalým a ochotným učitelům, kteří nás celé čtyři roky pečlivě připravovali, rodičům, kteří nás podporovali a samozřejmě vychovatelům, bez nichž by se náš ples snad vůbec nekonal.

Lenka Horčičková
Žákyně 4.C