Menu

Dárcovství   kostní   dřeně

Dne 13. prosince 2018 proběhla přednáška členek Českého červeného kříže na téma dárcovství kostní dřeně. Žáci čtvrtého ročníku se dozvěděli podmínky a opodstatněnost vstupu do registru dárců kostní dřeně. Na nabídku samotného vstupu positivně reagovalo 37 žáků, kteří se stali členy registru dobrovolných dárců kostní dřeně. Obrovský zájem žáků naší školy ukázal jejich vyspělost, uvědomělost a schopnost pomoci druhým lidem v nouzi.

Přednáška naplnila další oblast problematiky vzdělávání pro zdraví.

plk. Mgr. Karel Hrudík