Menu

Zahájení školního roku

Dne 1. září 2020 ředitel školy spolu se svými zástupci přivítali žáky 1. ročníku.
Plk. Ing. Dvořák jim popřál hodně zdaru při vzdělávání a připomněl pravidla a zásady studia na policejní škole. Prioritou tohoto vzdělávacího programu je připravit absolventy ke vstupu do služebního poměru příslušníka bezpečnostních sborů.

Mezi řady studentů policejní školy prváčky přivítali i žáci 4. ročníku formou „pasování“, které proběhlo na Síni tradic. Pasování zabezpečovalo oddělení vychovatelů.