Menu

Příjímací řízení na střední odbornou školu

Ve dnech 3. a 4. května 2021 proběhlo první kolo přijímací zkoušky na střední odbornou školu VPŠ a SPŠ MV v Holešově.  Do 1. března 2021 bylo řádně zaevidováno rekordních 488 přihlášek ke střednímu vzdělávání. Svědčí to o faktu, že si naše škola stále udržuje vysoký standard a prestiž mezi středními školami.

Přijímací zkoušky se ze 488 přihlášených, účastnilo 474. Z tohoto počtu bylo 233 chlapců a 241 dívek. Ze zdravotních či jiných důvodů se nedostavilo na řádný termín pouze 14 uchazečů. Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na 2. a 3. června 2021. Příjímací zkoušky na naši školu se skládají z jednotné zkoušky (test českého jazyka a literatury a test z matematiky) a školní zkoušky (test fyzické zdatnosti – člunkový běh 4x10 metrů a běh na 1000 metrů).

Zvládnout takový počet uchazečů a dodržet všechna protiepidemiologická opatření, bylo organizačně velmi náročné. Doprovod uchazečů zůstal „za branou školy“. Hned u vchodu do areálu se jednotlivým žákům měřila teplota, kontrolovala pozvánka, totožnost a negativní výsledek preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Po této kontrole si zájemce o vzdělávání přebírali pracovníci školy a umisťovali je do učeben, kde se konala jednotná zkouška. Od 13.00 hodin se po skupinách žáci přesouvali na sportoviště, kde vykonali test fyzické zdatnosti.

Oba dva dny byly velmi náročné a lze říci, že díky nasazení všech pracovníků VPŠ a SPŠ MV v Holešově se zvládly na výbornou.

Výsledky přijímacího řízení na střední odbornou školu budou zveřejněny 21. května 2021. Do čtyř tříd prvního ročníku nastoupí maximálně 120 žáků.  Všichni si přejeme, aby se od nového školního roku opět naplnily lavice a my mohli přivítat naše nové „prváčky“ v běžném režimu, na jaký jsme byli zvyklí před pandemií způsobenou COVIDem – 19.