Menu

První pomoc – Zdravotnická záchranná služba Zlín

Ve dnech 18. a 19. ledna 2023 se ve Zlíně uskutečnilo proškolené žáků 2. ročníku střední odborné školy z pravidel a postupů v poskytnutí první pomoci. Proškolení je začleněno do odborné praxe, která doplňuje vzdělávání v prostorách školy.

Akce proběhla ve školicím středisku Zdravotnické záchranné služby Zlín na Peroutkově nábřeží. Školení i praktické nácviky vedli lektoři a záchranáři, kteří slouží ve výjezdových sanitkách Zlínského kraje.

Žáci si osvojili řadu život zachraňujících úkonů a získali informace a dovednosti přímo od pracovníků záchranné služby.

Každý absolvent školení obdržel osvědčení – Základy první pomoci.

plk. Mgr. Karel Hrudík