Menu

BOBŘÍK INFORMATIKY 2021
14. ročník

Také v letošním roce se naše škola připojila do celostátní soutěže „Bobřík informatiky“, která probíhala ve dnech 8. 11. – 19. 11. 2021. Je to předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství, která se zapojuje do celoevropského Týdne programování a je zaměřena na žáky se zájmem o svět technologií. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ až po maturitní ročník na SŠ.

Tematicky byla soutěž zacílena do několika oblastí informatiky:

  • algoritmizace a programování
  • porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), procesům
  • řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky)
  • digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií

Soutěže se zúčastnilo 141 studentů naší školy, a to v kategorii Senior 61 žáků (3. ročník SOŠ) a v kategorii Junior 80 žáků (1. a 2. ročník SOŠ). Soutěžící vyplňovali na počítači test složený z 12 úloh, jež byl limitován časem 40 minut. V testu se nacházelo po čtyřech úlohách lehké, střední a těžké obtížnosti. Za jednotlivé odpovědi tak soutěžící mohli získat či ztratit různý počet bodů dle obtížnosti úlohy. Úspěšným řešitelem se stal žák, který získal alespoň 120 bodů.

Nejúspěšnějšími řešiteli v této soutěži se z naší školy stali tito žáci:

Kategorie Senior

Kategorie Junior

 Zalotěnko David

3.C

152 bodů

 Gromusová Michaela

2.A

155 bodů

 Karásková Tereza

3.B

137 bodů

 Doušková Kateřina

2.B

138 bodů

 Uřičář Michal

3.A

132 bodů

 Genserek Filip

2.A

135 bodů

 Vlk Alex

3.B

120 bodů

 Poláková Julie

2.B

135 bodů


Děkujeme všem soutěžícím za reprezentaci školy na celostátní úrovni a gratulujeme těm nejlepším.

kpt. Mgr. Miroslav Kolomazník
učitel PO VVP