Menu

Projekt „Různé podoby extremismu“ 

Dalším tématem výtvarných projektů žáků prvního ročníku v rámci předmětu občanská nauka bylo téma extremismus. Zadání pro žáky znělo: „Co si představuješ pod pojmem extremismus?“. Žáci nebyli žádným způsobem limitováni, mohli zapojit svou fantazii a výtvarně se vyjádřit k tématu.

Výsledek byl překvapující. Žáci pojali projekt velmi široce. Někdo ztvárnil extremismus v podobě diváckého, politického nebo náboženského násilí, někdo zpracoval téma životního prostředí, sportu, chování v rodině. Dotkli se i diskutovaných témat jako např. LGBT.

Z výtvarných projektů je patrné, že extrémy, různorodost a extremismus je z pohledu mladé generace vnímán různě, a to je dobře. Posuďte sami….. 

Mgr. Irena Kotoučová
Oddělení policejních činností