Menu

Slavnostní vyřazení absolventů SOŠ

Ve středu 29. května 2019 se v prostorách holešovského zámku v sala terreně uskutečnilo slavnostní vyřazení žáků střední odborné školy VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Úspěšní absolventi obdrželi maturitní a ročníkové vysvědčení včetně europassu. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupce ředitele školy plk. Ing. Andrej Rohál, Ph.D., starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert, pedagogičtí pracovníci, rodiče a žáci čtvrtého ročníku. Zástupce ředitele školy ocenil vybrané žáky za reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích, za výborné studijní výsledky a mimoškolní aktivity. Dvě žákyně byly oceněny za práci v Domě pro seniory v Holešově. Milou pozornost jim předala paní ředitelka Ing. Jana Šťastná. Jednatel Spolku rodičů a přátel školy Mgr. Lumír Františák se rozloučil s rodiči, kteří pracovali po celé čtyři roky v radě spolku.

Program svým vystoupením (hrou na varhany) obohatili Mgr. Šuranský a žákyně druhého ročníku Anna Lorencová zazpívala všem přítomným píseň My Immortal.

Slavnostní „poslední setkání“ s maturanty proběhlo v příjemné atmosféře a nám nezbývá, než všem popřát hodně zdaru do další etapy života.

Velké poděkování patří oddělení vychovatelů, které akci organizačně zajistilo.