Menu

11. ročník soutěže EuropaSecura 2018

EUROPASECURA 2018 je soutěž o Evropské unii a bezpečnostní politice pro studenty středních škol, kterou organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Do soutěže se v základním kole zapojilo více než tisíc studentů, kteří podstoupili znalostní on-line test. V krajském kole písemně vypracovali a následně obhájili bezpečnostní analýzu konfliktu v daném regionu a vítězové se sešli ve Valdeku při celostátním kole. Zastupovali jednotlivé členské státy Evropské unie v rolích jejich diplomatů, kde řešili bezpečnostní situaci fiktivní země, na jejímž území se nacházeli. Na organizaci akce se podílí tradičně Ministerstvo obrany ČR a Armáda České republiky.

Naši školu reprezentovali žáci ze třídy 2.A, a to Monika Křenová, Jan Bureš a Diana Cetkovská. Po výborném výkonu se náš tým dočkal postupu do celostátního kola. Zdravotně indisponovaného Jana Bureše vystřídal Viktor Grůza.

Celostátní kolo soutěže EuropaSecura proběhlo v termínu 11. - 15. června 2018. Zúčastnilo se ho celkem 42 studentů ze všech krajů České republiky. Soutěžící plnili  nejrůznější úkoly v terénu i na složitých jednáních jako diplomaté členských zemí EU/NATO a řešili neklidnou situaci ve fiktivním státě Dormenistán. Námět diplomatické mise  prostupoval všemi aktivitami v průběhu týdne. Účastníci si odnesli unikátní zkušenosti a zážitky a tři nejlepší týmy vyhráli zájezd do Bruselu.

Naši studenti jeli na soutěž s velkým nadšením a snahou vybojovat prvenství. To se jim nakonec nepodařilo, ale přivezli si spoustu zážitků a zkušeností, které rádi předají dalším uchazečům o účast v soutěži v následujícím roce. Navázali též nová přátelství a odnesli si trvalou vzpomínku na netradičně prožitý týden.

Mgr. Zuzana Hájková
učitelka OVVP