Menu

Soutěž „MÁŠ NA TO?“

Dne 23. září 2021 proběhla v krásném areálu Komety Brno tradiční soutěž „Máš na to?“.  Soutěží tříčlenné týmy (dva chlapci a jedna dívka). O celkovém umístění rozhoduje součet všech členů týmu ze všech disciplín.

Soutěž „Máš na to?“ je akce pořádaná Krajským ředitelstvím Policie ČR Jihomoravského kraje. V rámci programu policisté přiblíží studentům středních škol práci u Policie ČR, žáci si mohou vyzkoušet splnění fyzických testů (člunkový běh, kliky, celostní motorický test, běh 1km) k přijetí do služebního poměru příslušníka PČR. Dalším benefitem je absolvovaní testu služby dopravní policie (pravidla silničního provozu a chování osob u dopravní nehody). Doprovodný program tvořily ukázky jednotlivých složek Policie ČR – zadržení nebezpečného pachatele, použití taseru, prezentace jízdní policie nebo výcvik služebních psů. K vidění   byla také výstroj, výzbroj a technika, která je policií používána.

Naši žáci tuto soutěž jasně opanovali, získali celkové prvenství, druhé družstvo se umístilo na 3. místě. V kategorii jednotlivkyň s převahou vyhrála žákyně 4. A Katka Borovičková. Děkuji za reprezentaci školy na netradiční sportovní akci a blahopřejeme k postupu do celostátního finále.

Naši školu reprezentovali:

  • 4. A. Kočíb Michal, Sysel Daniel, Borovičková Kateřina
  • 4. C. Florián František, Volková Jana, Sedláčková Petra
  • 4. B. Vrba Karel

kpt. Mgr. Antonín Nášel
oddělení odborné bezpečnostní přípravy