Menu

 

Letní výcvikové kurzy 1. ročníku

V období od 13. do 24. května 2019 proběhly Letní výcvikové kurzy 1. ročníku v Protivanově.
První týden kurz absolvovaly třídy 1.A a 1.B a druhý týden třídy 1.C a 1.D. Kurz byl sestaven s cílem přiblížit se podmínkám armádního přijímače. Žáci si měli vyzkoušet přežití v přírodě. Zvolili jsme variantu pronájmu areálu. Žáci i jejich zabezpečovali chod celého zařízení. Mimo stanoviště: střelba, výcvik na lodi, přežití v přírodě, speleologie a cyklistika si každý účastník kurzu vyzkoušel, jak funguje provoz a práce v kuchyni. Učitelé do programu zařadili i pořadovou přípravu, žáci byli rozděleni do družstev s jednotlivými veliteli. Došlo i na noční nástup. Ubytování probíhalo ve spartánských podmínkách -  ve dřevěných chatkách bez topení a elektřiny. Zavčas byli žáci upozorněni na možnost velmi chladného počasí. Předpověď se naplnila. V prvním týdnu se teploty pohybovaly okolo nuly a druhý týden byl velmi deštivý. Přes nepříznivé podmínky všichni kurz přežili a vrátili se domů zdraví. Oba kurzy zajišťovali učitelé OOBP a také se jich aktivně účastnili třídní učitelé a vychovatelé. Tímto všem děkuji za aktivní přístup.

kpt. Mgr. Karel Pospíšilík
učitel OOBP

Mezinárodní konference v Miskolci

Na základě pozvání ředitele Policejní školy v Miskolci (Maďarsko) se uskutečnila zahraniční služební cesta policistů VPŠ a SPŠ MV v Holešově do policejní školy v Maďarsku, a to ve dnech od 3. června do 7. června 2019.

Zahraniční cesty se zúčastnili: kpt. Mgr. Bc. Michal Zelík,  kpt. Bc. Radomír Bačo z oddělení odborné bezpečnostní přípravy a Mgr. Linda Heryánová z oddělení cizích jazyků. Obsahem služební cesty byla účast na mezinárodní konferenci s názvem „Successful methods of teaching police physical education and intervention tactics“. Kromě české delegace se akce zúčastnili zástupci policejních škol z Rumunska, Slovenska a Polska. Účastníci z Holešova představili vzdělávací aktivity a zejména výuku na střední odborné škole.

Kolegové z Maďarska mají zájem o spolupráci v oblasti vzdělávání středního policejního školství. Ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově pozval zástupce policejní školy v Miskolci na studijní návštěvu, která se uskuteční v říjnu nebo v listopadu 2019.

Střelecké závody

Ve středu 12.6.2019 jsme se zúčastnili střelecké soutěže středních škol vyučujících obor bezpečnostně právní činnost.
Závod se konal  v Ostravě na BPA. Závodili  jednotlivci i družstva. Naši školu reprezentovalo čtyřčlenné družstvo ze 3. A ve složení: Aneta Máčalová, Eva Tokarová, Martin Blaha, David Jambor. V kategorii jednotlivců obsadila Aneta Máčalová 1. místo a za chlapce se umístil Martin Blaha na 2. místě. V kategorii družstev jsme zvítězili. Všem ke krásnému umístění blahopřejeme.

kpt. Mgr. Daša Hladíková

Vzdělávací zájezd

Na závěr cyklu seminářů „Mravní a křesťanská výchova“ se konala v úterý 18. června 2019 závěrečná exkurze, které se zúčastnili žáci prvního ročníku SOŠ.

Exkurze byla zahájena návštěvou Velehradu - významného poutního místa na Moravě. Žáci zavítali do místního muzea, v němž se dozvěděli více o historii a současnosti této památky, prohlédli si zajímavé exponáty a na moderních panelech si ověřili a doplnili svoje znalosti. Následovala prohlídka nádherné barokní baziliky a jejího okolí.

Druhá část exkurze směřovala do Modré, konkrétně do sladkovodní a botanické expozice „Živá voda“. Žáci byli seznámeni s životem ve vodě i kolem vody, pozorovali ryby z prosklenného tunelu 3 metry pod hladinou, prošli naučnou botanickou stezkou s bylinami a dřevinami okolí vod, podívali se na naučný film a zaujala je také malá výstava vycpanin vodních ptáků a savců.

Celkově exkurze důstojně ukončila výše zmíněný seminář a vhodně doplnila probírané učivo v dějepise, společenských vědách, biologii a ekologii.
Velké poděkování patří PaedDr. Antonínu Strachotovi, který celou akci zorganizoval.

Mgr. Jolana Saibertová

7. ročník celostátní soutěžní přehlídky odborných prací

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se konala ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově celostátní soutěžní přehlídka odborných prací žáků odborných škol v oboru vzdělání „ Bezpečnostně právní činnost „ .

V letošním  7. ročníku se  soutěžilo v šesti soutěžních oborech do kterých se přihlásilo 49 soutěžících s 33 odbornými pracemi ze 16 škol. Žáci naší školy obsadili 1. a 2. místo v oboru informační a komunikační technologie, 2. místo ve společensko-vědních oborech a 3. místo v oboru právo.

Všem žákům blahopřejeme k dosaženým úspěchům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování současně patří také vedoucím a konzultantům jednotlivých soutěžních prací, kteří na úspěchu žáků mají podíl a také členům odborných komisí, kteří výrazně přispěli k důstojnému a úspěšnému průběhu celé soutěže.

PaedDr. Antonín Strachota