Menu

Odborná praxe – návštěva soudu

Dne 27. listopadu 2019 jsme navštívili, v rámci výuky práva a odborné praxe, soudní líčení v oblasti trestního práva, které se konalo u Okresního soudu Brno venkov.

Před samotným jednáním proběhla krátká přednáška o funkci a struktuře brněnského soudu.

Během soudního líčení jsme si oživili pojmy a role subjektů trestního řízení – státní zástupce, obžalovaný, soudce, obhájce, svědci a také další znalosti z oblasti trestního práva – kvalifikace trestného činu, souběh, trest souhrnný, recidiva a další. Bylo to skvělé propojení teorie s praxí – vše in natura.

 Za třídu 4. C Lucie Mašková a Nikola Jílková

Šplh 

Dne 8.11. 2019 se v Brně na výstavišti uskutečnila soutěž středních škol ve šplhu na laně. Toto klání probíhá každoročně v rámci festivalu Lifestyle, kterého se účastní desítky vystavovatelů sportovního zboží a doplňků. Naši školu reprezentovali Petr Horák, Michal Bičík – oba 4.A, Jakub Sklenář, Jan Chmelař – 3.C, Filip Prchal – 2.B, Filip Losert – 2.D. Mnoho návštěvníků obdivovalo soutěžící v disciplíně šplh na laně 4,5 m. bez pomoci nohou, se startem v poloze vsedě. Ti nejlepší jsou schopni pokořit hranici 4 sekund. Jedním z nich je Petr Horák, který soutěž ovládl a získal      1. místo. Součtem nejlepších dosažených časů se potom naše družstvo „A“ umístilo na 2. místě. Všem žákům děkuji za předvedené výkony a vzornou reprezentaci školy.

kpt. Mgr. Karel Pospíšilík

Tom Sawyer - divadelní představení v anglickém jazyce

Koncem října jsme se vypravili do brněnského kulturního centra Semilasso, abychom zhlédli divadelní zpracování knihy Dobrodružství Toma Sawyera, kterou napsal slavný americký spisovatel Mark Twain.  Tom je obyčejný kluk. Se svými kamarády ale občas vyvádí tak neobyčejné kousky, že přivádí tetičku Polly k šílenství. 

Divadelní představení Tom Sawyer bylo další z řady her společnosti American Drama Groupe Europe. Herci předvedli vynikající výkon a jejich angličtina byla srozumitelná, což bylo pro nás asi nejdůležitější. Představení jsme si všichni užili a moc se nám líbilo. 

Za žáky 2. ročníku
Zuzka a Áďa  2.A

Výročí sametové revoluce

Ve čtvrtek 17. října se uskutečnilo třídní kolo soutěže prezentací na téma 30. výročí sametové revoluce.

Organizátorky soutěž připravovaly od začátku školního roku, postupně proběhla třídní kola ve všech třídách 2. ročníku. Během nich se žáci seznámili s historií 17. listopadu, osobnostmi spojenými se sametovou revolucí a poslechli si recitace dobových básní i písní. Poté se konaly konzultace k vybraným prezentacím, proběhla generálka a soutěž vrcholila školním kolem.

To se uskutečnilo 20. listopadu 2019 v krásně vyzdobené učebně č. 218 za přítomnosti zástupců z vedení školy, třídních učitelů a hostů. Soutěž zkušeně moderovali Jiří Gábor a Klára Kovářová (2.B).

Prezentace o historii 17. listopadu předvedli Monika Botková (2.C) a Matěj Obhlídal (2.D), téma o osobnostech zpracovaly Adéla Furová s Adélou Blanařovou (2.A). Ostatní prezentace se týkaly uměleckých osobností spojených se sametovou revolucí: Anna Zatloukalová s Markétou Uhlířovou (2.B)  představily prezentaci o Karlu Krylovi, připravily i vědomostní test a zapojili přítomné do zpěvu písně Bratříčku, zavírej vrátka. Leona Čagánková a Zuzana Směšná (2.A) zarecitovaly básně od Jaroslava Hutky; Denisa Stehlíková a Kristián Káčerek (2.D) si připravili dialog ze hry Audience v rámci prezentace o Václavu Havlovi a Lucie Richtárechová (2.C) přiblížila ve své prezentaci život a tvorbu Marty Kubišové. Soutěž zakončila nádherným zpěvem písně Modlitba pro Martu Veronika Vybíhalová (2.D). Poté porota po delší poradě, protože všechny prezentace byly výborné, určila vítěze.

První místo získaly A. Zatloukalová a M. Uhlířová, druhé místo obsadila L. Richtárechová a třetí místo M. Botková.

Poděkování patří všem soutěžícím, Petru Sogelovi za úžasný plakát a především organizátorkám soutěže Mgr. Ireně Kotoučové, PhDr. Janě Holubcové a Mgr. Jitce Gavendové za bezchybnou přípravu celé akce. 

Adéla Kršová a Šarlota Hověžáková (2.A)

 2. ročník SOŠ - první pomoc 

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2019 se ve Zlíně uskutečnilo proškolené žáků 2. ročníku střední odborné školy z pravidel a postupů v poskytnutí první pomoci. Proškolení je začleněno do odborné praxe, která doplňuje vzdělávání na půdě školy.

Proškolení proběhlo ve školícím středisku Zdravotnické záchranné služby Zlín na Peroutkově nábřeží. Školení i praktické nácviky vedli záchranáři, kteří slouží ve výjezdových sanitkách Zlínského kraje.

Žáci si vyzkoušeli řadu život zachraňujících úkonů a čerpali informace a dovednosti přímo od pracovníků v terénu. 

plk. Mgr. Karel Hrudík