Menu

7. ročník celostátní soutěžní přehlídky odborných prací

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se konala ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově celostátní soutěžní přehlídka odborných prací žáků odborných škol v oboru vzdělání „ Bezpečnostně právní činnost „ .

V letošním  7. ročníku se  soutěžilo v šesti soutěžních oborech do kterých se přihlásilo 49 soutěžících s 33 odbornými pracemi ze 16 škol. Žáci naší školy obsadili 1. a 2. místo v oboru informační a komunikační technologie, 2. místo ve společensko-vědních oborech a 3. místo v oboru právo.

Všem žákům blahopřejeme k dosaženým úspěchům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování současně patří také vedoucím a konzultantům jednotlivých soutěžních prací, kteří na úspěchu žáků mají podíl a také členům odborných komisí, kteří výrazně přispěli k důstojnému a úspěšnému průběhu celé soutěže.

PaedDr. Antonín Strachota

Na jazykové stáži u Bavorské policie

V týdnu od 3. do 7. června 2019 se čtyři vybraní žáci třetího ročníku zúčastnili jazykové stáže v policejní škole v Nabburgu.
Cílem bylo nejen zlepšit jejich jazykové kompetence, ale i seznámit se s německou kulturou a tamějším životním stylem. Žáci se aktivně zapojili do výuky,  v rámci doprovodného programu poznali město Weiden, kde navštívili policejní služebnu a prohlédli si krásné historické centrum. Dozvěděli se zajímavé informace o spolupráci německé a české policie v Společném česko-německém centru ve Schwandorfu a poznali i místní raritu Monte Kaolino.

Program byl nabitý a jistě přínosný, což žáci sami potvrdili při závěrečném poděkování.

Mgr. Martina Pořízková

Státní zkouška z psaní na klávesnici

S blížícím se závěrem školního roku se žáci 2. ročníku střední odborné školy mohou každoročně zúčastnit státních zkoušek z psaní na klávesnici. Letos se uskutečnily v úterý 4. června.

Žáci jsou při státní zkoušce zkoušeni nejen z „hbitosti“ prstů – je třeba psát rychlostí nejméně 200 úhozů za minutu s minimální přesností 99,5 %, ale musí vypracovat i obchodní písemnost a tabulku podle zadaných dispozic, tzn. ovládat pravopis, umět stylizovat, uplatňovat logické myšlení. Nezbytná je znalost české státní normy pro úpravu dokumentů.

Celou zkoušku řídila zkušební komisařka, která písemnosti vyhodnotí a poté postoupí k další kontrole na Národní ústav pro vzdělávání v Praze, jenž úspěšným uchazečům zasílá vysvědčení. Na rozdíl od řady komerčních certifikátů je toto vysvědčení garantováno přímo ministerstvem školství, a tudíž zvyšuje držitelům šanci na lepší uplatnění na trhu práce.

Přejeme žákům, aby se vysvědčení o státní zkoušce stalo jedním z důležitých dokumentů, které jim po ukončení studia bude prospěšné a při hledání zaměstnání je posune o příčku výš.

Mgr. Irena Alexová

 

Návštěva školy SG v Lubani

Na základě pozvání ředitele školy Straži Graničnej v Lubani (Polsko) se uskutečnila ve dnech od 11. do 13. června 2019 zahraniční služební cesta do partnerské školy SG v Lubani.

Zahraniční cesty se za VPŠ a SPŠ MV v Holešově zúčastnil plk. Mgr. Bc. Petr Benda, vedoucí oddělení policejních činností a pplk. Mgr. Eva Vichlendová, rada pro zahraniční styky, prevenci a propagaci. Škola SG v Lubani má cca 290 míst, v současné době zde studuje cca 200 policistů. Nabízejí základní odbornou přípravu a zdokonalovací kurzy (např. multikulturu, cizineckou agendu atd.). Škola má status Akademie Frontexu. Obsahem zahraniční služební cesty bylo služební jednání 3 zahraničních partnerských škol - SOŠ PZ Košice, SOŠ PZ Pezinok a VPŠ a SPŠ MV v Holešově ve škole SG Lubaň. Jednalo se o vzdělávacích aktivitách škol, šíření dobré praxe ve vzdělávání a možnost budoucí spolupráce.

TURNAJ ČTYŘHER V TENISE

 

Ve středu 5. června 2019 se uskutečnil v areálu sportoviště školy turnaj čtyřher v tenise žáků SOŠ. Celkově se přihlásilo šest dvojic z 1. až 3. ročníku. Žáci byli rozlosovaní do dvou skupin, z kterých první dva postoupili do semifinále. Následovalo utkání o 3. místo a finále. Zápasy byly až na výjimky celkem vyrovnané. Počasí bylo chvílemi proměnlivé a dost větrné. Všichni zúčastnění odcházeli spokojení z dobře odvedené hry. Dvojice na prvních třech místech byly odměněny z rozpočtu SRPŠ.

Umístění žáků podle pořadí:

1. místo – Lucie Pelikánová, Martin Andrle
2. místo – Tomáš Daníček, Vilém Šustr
3. místo – Zuzana Směšná, Justýna Kovaříková

vychovatelé Petr Ludka, Jaroslav Červinka