Menu

Projektový den

Každoročně škola před Vánocemi pořádá pro všechny třídy střední odborné školy projektový den. Tato akce se koná ve spolupráci s personálním odborem Policejního prezidia České republiky. Letos se projektový den uskutečnil 14. prosince a byl věnován preventivním aktivitám i motivačním přednáškám, besedám či ukázkám práce Policie České republiky.

Žáci prvního ročníku si prošli peer programem na návykové látky. Formou prezentací, diskuzí, her a soutěží se od svých spolužáků (lektorů z druhého ročníku) dozvěděli mnoho informací o návykových látkách např, o tolik diskutovaném kratomu.

Ve druhém ročníku kolegové z odboru prevence a komunikace policejního prezídia přednášeli žhavá témata – kyberkriminalitu a ochranu měkkých cílů. U třetího ročníku proběhla beseda s policistou z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Žáci také vyslechli prezentace od pracovníků ochranné služby a Útvaru zvláštních činností. Informaci o vstupu do služebního poměru podaly kolegyně z personálního odboru.

Žáci čtvrtého ročníku se poměrně podrobně seznámili s činností Útvaru zvláštních činností, s prací mobilní jednotky cizinecké policie a s ochrannou službou. Část doby byla také vyčleněna dotazům z řad žáků k problematice přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky.

Celý program doplnily dynamické ukázky v provedení mobilní jednotky cizinecké policie, která předvedla zadržení vozidla podezřelého z převaděčství. V režii ochranné služby pak byly dvě ukázky s problematikou napadení chráněné osoby.

Děkujeme kolegům a kolegyním z výkonných útvarů Policie České republiky, že ve svém nabitém programu našli čas a věnovali se žákům a žákyním střední odborné školy, ze kterých možná vyrostou jejich budoucí spolupracovníci.