Menu

První pomoc – Zdravotnická záchranná služba Zlín

Ve dnech 1. a 2. června 2022 se ve Zlíně uskutečnilo proškolení žáků 2. ročníku střední odborné školy z pravidel a postupů v poskytnutí první pomoci. Toto proškolení je začleněno do odborné praxe a doplňuje teoretické vzdělávání žáků. Celá akce proběhla ve školicím středisku Zdravotnické záchranné služby Zlín. Školení i praktické nácviky vedli lektoři a záchranáři, kteří slouží ve výjezdových sanitkách Zlínského kraje. Žáci si osvojili řadu život zachraňujících úkonů a získali neocenitelné informace i praktické dovednosti přímo od pracovníků záchranné služby. 

plk. Mgr. Karel Hrudík