Menu

Peer program

Lektorování peer programu má na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově dlouholetou tradici. Proškolování nových peer lektorů z řad žáků střední odborné školy se uskutečňuje za podpory města Holešova. V poslední době se nám osvědčila spolupráce se spolkem Tokaheya, který působí v Holešově.

Po delší vynucené pauze (způsobené opatřeními v souvislosti s nemocí Covid 19) se naši „píráci“ opět pustili do práce. Po pečlivé přípravě „nastoupili“ nejdříve na své spolužáky v rámci adaptačního workshopu pro první ročník a před Vánoci si vyzkoušeli své dovednosti i na žáky druhého ročníku.

Kromě „domovské školy“ stihli ke konci roku 2021 navštívit s programem 2. Základní školu Holešov. Zatím poslední realizovanou akcí je práce se třemi třídami osmého ročníku a třemi třídami devátého ročníku na 3. Základní škole v Holešově.

Zde je článek našich supervizorů z 3. ročníku.

Skupina vybraných studentů VPŠ a SPŠ MV v Holešově, kteří působí jako lektoři peer programu, si připravila pro osmý a devátý ročník 3. ZŠ v Holešově programy v rámci školení v oblasti prevence proti návykovým látkám a závislosti na nich.

Ve středu 16. února strávily tři skupinky ve složení Mariny Kadlecové, Eliz Kelnarové, Petra Louly, Růženy Dydjakové, Martina Batěka, Lucie Nedbalové, Natálie Houškové, Viktora Marina, Vojtěcha Reichela a Kateřiny Mrázkové čtyři vyučovací hodiny s třídami osmého ročníku, aby se společně pobavili o problematice drog a jejich předcházení.

Programu následujícího dne se pro třídy devátého ročníku ujali také zbývající vybraní studenti Lucie Kociánová, Linda Malčoková, Timur Pjatygin a David Sedlář. Spolupráce s žáky jmenovaných ročníků základní školy byla výborná. Třídy zažily mnoho zábavy, ale především ponaučení ve zmíněné oblasti prostřednictvím promyšlených her a skupinových prací. Z obou dnů vzešla nejen legrace, ale doufejme, že také cenné lekce a budoucí výsledek ve formě vyvarování se drog a návykových látek.

Dydjaková Růžena a Petr Loula – 3. ročník

K dokreslení přidávám některé ohlasy žáků z 3. základní školy (bez úprav).

8. ročník

  • Líbil se nám celý program a nejlepší bylo povídání v kruhu. Dozvěděli jsme se něco nového o drogách a taky o nás navzájem a ještě jsme se výborně bavili.
  • Instruktoři Kačka, Vojta a Marťa byli super, chovali se k nám jako kamarádi a při tom nám řekli nové informace.
  • Líbilo se mi všechno, byli na nás hodní a je fajn slyšet tyhle věci od stejně starých lidí, než od učitelů.
  • Hlavní téma bylo drogy – zjistila jsem, že toho moc nevím, tak jsem si i něco nového zapamatovala

9. ročník

  • Program jsem si dost užila, jak Městečko Palermo, tak i Virus a spoustu dalších. Jsem ráda, že k nám studenti přišli a my si s nimi mohli užít dopoledne.
  • Bylo to fajn a Růža, Viktor a Linda taky. Program, který si připravili, byl zajímavý a líbil se mi. Jsem ráda, že za námi přišli.
  • Můžu říct, že to předčilo mé očekávání. Program byl zábavný a moc jsem se bavila.
  • Líbilo se mi, že to byli kluci v našem věku. Nemuseli jsme se bát, že když něco řekneme, že nás budou soudit. Kluci byli příjemní a přátelští.
  • Program mě bavil. Holky k nám byly upřímné a líbilo se mi, že se k nám nechovaly jako učitelé, ale spíš jako kamarádi.

Peer program považujeme za důležitou součást prevence rizikového chování. Tato forma je o to cennější a snad i účinnější v podání lektorů – vrstevníků, kteří program realizují. Nejen že vzdělávají sami sebe a zvyšují si své lektorské dovednosti, ale pozitivně působí i na své spolužáky.

Ráda bych poděkovala všem školám za spolupráci, našim lektorům za jejich nasazení a kolegyni Mgr. Kotoučové za dlouhodobé úspěšné vedení programu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově.