Menu

Krajské kolo logické olympiády 2018

I v letošním roce se naše škola probojovala do krajského kola logické olympiády, které se uskutečnilo 2. listopadu 2018 na Fakultě aplikované informatiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Soutěž, kterou pořádá Mensa ČR, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Při jejich řešení nerozhodují naučené znalosti a vědomosti, ale schopnost samostatného logického uvažování a pohotového rozhodování.

Ve velmi silné konkurenci 47 postoupivších řešitelů z celého kraje nás v kategorii C reprezentovali dva naši žáci Ondřej Berecz z 2. C a Tomáš Bartusek z 3. C. Po namáhavém boji obsadil Ondřej krásné 15. místo.

Oběma žákům naší školy děkujeme za reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

RNDr. Jana Návratová