Menu

PEER konference na Hájence

Dne 27. dubna 2022 se v zámecké zahradě na Hájence v Holešově konala konference programu PEER. A co vlastně PEER program je? Ve zkratce je to vrstevnický program, kde PEER instruktoři chodí do škol, povídají a seznamují své vrstevníky s problémy ohledně návykových látek, rasismu a xenofobie. Ale není to bráno jako přednáška, nýbrž jako zábavný program s cílem informovat o závažných problémech.

Konference byla svolána za účelem předání informací mezi lektory programu a zdokonalení naší práce, což se nám také podařilo. Všichni jsme si odnesli cenné informace od lektorů prověřených praxí ze společnosti TOKAHEYA, Jakubem Šneidrem, Janou... a Dušanem.... Bylo to skvěle strávené a naučné odpoledne a děkuji všem, kteří se účastnili nebo zařídili tohle setkání. Zvláště děkuji paní učitelce Mgr. Ireně Kotoučové a paní pplk. Mgr. Evě Vichlendové, které zařizují všechny věci spojené s PEER programem a jsou nám vždy nápomocny. 

Lektoři peer programu