Menu

Zkoušky Ministerstva vnitra B1

Naši studenti nezaháleli ani během předvánočního týdne. Ve středu a ve čtvrtek 20. a 21. prosince se 14 studentů 4. ročníku sešlo ke zkouškám Ministerstva vnitra z anglického jazyka, úrovně B1. Tato zkouška prověřuje nejen znalosti z obecné angličtiny, ale také odborného anglického jazyka. Uchazeči se pilně připravovali na zkoušku už od září v rámci konzultací a samostudia. Všichni tuto přípravu brali svědomitě, o čemž svědčí fakt, že zkoušku nejen bez problémů složili, ale také dosáhli vysokého počtu bodů. To obě komise náležitě ocenily a při vyhlášení výsledků členové zkušebních komisí studenty podpořili k dalšímu studiu. Pro většinu uchazečů byla tato zkouška první velkou zkouškou, kterou absolvovali. Jejím zvládnutím získali jistotu, že velmi pravděpodobně bez problému uspějí i u maturitní zkoušky z anglického jazyka. Těší nás, že většina držitelů certifikátu z této zkoušky neusne na vavřínech a již nyní se připravuje ke zkoušce MV na úrovni B2, která se bude konat v lednu. 

Všem těmto úspěšným studentům gratulujeme a přejeme hodně štěstí u dalších zkoušek!

Mgr. Vendula Durdová, Dis.
Mgr. Zuzana Dvořáková
Mgr. Petra Skaláková
Mgr. Ivana Sturm
BA Kevin Alec Smith
Bc. et Bc. Eliška Wheeler