Menu

Státní zkouška z korektury textu a zpracování písemností

Dne 30. května 2023 se konaly státní zkoušky ze psaní na klávesnici, které zahájil ředitel školy
plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA. Akce se zúčastnili žáci druhého až čtvrtého ročníku střední odborné školy a měli na výběr ze dvou typů zkoušek. Jednalo se o korekturu textu nebo zpracování písemností.

Zkouška ze zpracování písemností byla složena z desetiminutového opisu předloženého textu, v němž žáci museli dosáhnout nejméně 200 úhozů za minutu, následovalo vypracování základních druhů písemností (např. poptávka, nabídka, objednávka apod.). Další úlohou bylo zpracovat tabulku v programu MS Excel, to vše podle zadaných dispozic a v souladu se státní normou pro úpravu dokumentů.

Zkouška z korektury textu trvala třicet minut a žáci obdrželi celkem pět listů určených k úpravě. Na každém z nich měli odlišný úkol spojený s jeho přepisováním nebo upravováním gramatiky.

Na řádný průběh zkoušky dohlížela zkušební komisařka, která písemnosti vyhodnotí a následně postoupí k revizi Národnímu ústavu pro vzdělávání v Praze, jenž je garantem státních zkoušek
a úspěšným účastníkům zasílá vysvědčení.

Natálie Houšková 2.B