Menu

Závěr projektu Erasmus+

Ve dnech od 19. do 22. září 2023 se uskutečnilo poslední nadnárodní setkání partnerů, včetně závěrečné konference projektu „Innovative assessments tools and practices for formal education processes for Defense and Public Order Educational Sector - enhanced digital and online methods and technologies” v překladu „Inovativní hodnoticí nástroje a praxe pro vzdělávací procesy v oblasti obrany a veřejného pořádku - zdokonalení digitálních a online metod a technologií“.

Hostitelskou školou a koordinátorem projektu byla Policejní škola v Cluj-Napoce. Za VPŠ a SPŠ MV v Holešově se setkání účastnil vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA, ředitel školy (člen tzv. Steering Group) s doprovodem. Obsahem jednání byla tvorba závěrečné zprávy a harmonizace jednotlivých výstupů projektu, které jsou následující:

  • metodika pro tvorbu a implementaci hodnoticích strategií během vzdělávacího procesu,
  • digitální přístup a hodnoticí proces za použití bezpečné softwarové platformy pro online a offline diagnostiku (software),
  • zpracování příručky – průvodce projektového softwaru. 

VPŠ a SPŠ MV v Holešově byla odpovědná za poslední výstup projektu - příručku k softwaru.

Dne 21. září 2023 se uskutečnila také závěrečná konference celého projektu za přítomnosti mnoha subjektů, které pracují v oblasti vzdělávání, zahraničních partnerů a výkonných útvarů policie.