Menu

Návštěva ředitele školy v SOŠ PZ Bratislava 

Ředitel Strednej odbornej školy Policajného zboru Bratislava plk. JUDr. Daniel Szúcs, PhD., pozval ředitele školy plk. PhDr. PaedDr. Pavla Nováka, MBA s doprovodem na slavnostní shromáždění při příležitosti 30. výročí založení školy.

Oslava výročí se konala dne 8. prosince 2022 v areálu školy. 

Služební cesta započala dne 7. prosince 2022 v odpoledních hodinách. Po příjezdu českou delegaci přijal ředitel školy a zástupce ředitele SOŠ PZ Bratislava. Poté v doprovodu plk. PhDr. Kovácse, PhD., MBA si delegace prohlédla výukové prostory školy včetně speciální učebny pro vzdělávání operačních důstojníků. Ve večerních hodinách hosté navštívili poutní místo Marjanka v doprovodu duchovního (kaplana) sloužícího v SOŠ PZ Bratislava. 

Dne 8. 12. ráno proběhlo přijetí u ředitele školy, kde se diskutovaly možné body spolupráce. V 10:00 hodin proběhl slavnostní akt k oslavě 30. výročí založení školy. Na tuto událost byli pozvání nejvyšší představitelé Ministerstva vnitra SR, policie a veřejné správy. Ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA se při této příležitosti setkal s ředitelem SOŠ PZ Pezinok a ředitelkou SOŠ PZ Košice. 

Plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA Strednej odbornej škole Policajného zboru Bratislava udělil při příležitost 30. výročí jejího založení plaketu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, kterou převzal ředitel plk. JUDr. Daniel Szúcs, PhD. Ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově ve své zdravici podtrhl význam spolupráce se všemi třemi slovenskými školami. 

V rámci slavnostního setkání ředitel SOŠ PZ Bratislava ocenil své zaměstnance i partnery školy. Členové delegace VPŠ a SPŠ MV v Holešově převzali plakety SOŠ PZ Bratislava.