Menu

MÁŠ NA TO – finále

Dne 18. října 2021 proběhlo na Síni tradic setkání ředitele školy plk. PhDr. PaedDr. Pavla Nováka, MBA s úspěšnými sportovci střední odborné školy, kteří reprezentovali školu v soutěži „Máš na to“.

Soutěž, která se koná pod záštitou policejního prezidenta ČR, má silný motivační charakter. Účastníci plní jednotlivé disciplíny, kterými se ověřuje fyzická způsobilost uchazečů k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR, dále si účastníci formou testu ověřují znalosti dopravních předpisů a v neposlední řadě řeší i modelové situace s náměty z policejní práce.

VPŠ a SPŠ MV v Holešově pravidelně vysílá své zástupce do soutěže, kde dosahují vynikajících výsledků. Ne jinak tomu bylo i letos.

V září proběhla krajská kola, která uspořádala Krajská ředitelství Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje. Naše družstva se umístila následovně:

  • v Brně 1. a 3. místo znamenalo postup do finále. Nejlepší z děvčat pak byla Kateřina Borovičková,
  • v Hranicích 1. a 2. místo znamenalo postup do finále. Nejlepší z chlapců byl vyhlášen Filip Prchal.

Soutěž vyvrcholila Moravským finále, které se uskutečnilo 14. října v areálu Komety Brno. Na základě výsledků z krajských kol, do finále postoupila 4 družstva z naší školy. „Své“ žáky přijel podpořit ředitel školy. I jeho přítomnost motivovala žáky ke špičkovým výkonům, o čemž svědčí první a třetí místo v družstvech a první místa v jednotlivcích. 

Složení vítězného družstva: Kateřina Borovičková, Marek Kratochvíl, Filip Prchal. V pořadí třetí skončilo družstvo ve složení: Leona Čagánková, Karel Vrba, Michal Kočíb. Celkově mezi dívkami dominovala Kateřina Borovičková a mezi chlapci vyhrál Marek Kratochvíl.

Ředitel školy v Síni tradic ocenil nejen žáky a žákyně střední školy, ale také pedagogy, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce.

Zde jsou ještě jména úspěšných sportovců:

4.A Čagánková Leona, Borovičková Kateřina, Kočíb Michal, Sysel Dan,
4.B Foukalová Zuzana, Vrba Karel, Gábor Jiří, Prchal Filip,
4.C Volková Jana, Sedláčková Petra, Florián František, Šabacký Jiří,
4.D Podsklanová Katka, Kratochvíl Marek, Losert Filip, Zapletal Vojta.

Umístění našich žáků svědčí o faktu, že škola připravuje schopné a zdatné absolventy, kteří se úspěšně uplatní v řadách bezpečnostních složek.