Menu

Zkouška Ministerstva vnitra B1

Ve dnech 7. a 8. června se na oddělení cizích jazyků konala Zkouška Ministerstva vnitra z anglického jazyka úrovně B1. Tentokrát ji skládali studenti 3. ročníku SOŠ, pro které se jednalo o první takovou jazykovou zkoušku před zkušební komisí, v mnohém podobnou maturitní zkoušce. Během prvního dne studenti psali písemný test, složený z těchto částí: poslech s porozuměním, lexikálně gramatický test, čtení s porozuměním a psaní. Druhý den studenti absolvovali ústní část, ve které při monologu a dialogu prokázali své dovednosti a znalosti nejen obecné angličtiny, ale i odborné terminologie, kterou tato zkouška obsahuje.

Všech 7 studentů předvedlo skvělý výkon a zkoušku úspěšně splnilo. Na slavnostním vyhlášení výsledků si studenti z rukou pana ředitele a předsedkyně zkušební komise převzali certifikáty dokládající dosažení úrovně B1 v anglickém jazyce a zároveň si od členů zkušební komise vyslechli zpětnou vazbu k jejich výkonům, cenné rady a doporučení. My jim velmi gratulujeme k takovému úžasnému výsledku a přejeme jim mnoho dalších úspěchů i do budoucna. Děkujeme všem zadavatelům, hodnotitelům a zkušební komisi za realizaci této zkoušky a budeme se těšit v novém školním roce na další uchazeče z řad studentů.

Bc. et Bc. Eliška Wheeler