Menu

Expertní skupina zahájila první setkání

Práce na preventivních materiálech by měla vždy být vytvářena experty a vycházet z potřeb cílové skupiny. Proto se uskutečnilo v Praze dne 7. listopadu 2023 setkání zástupců VPŠ a SPŠ MV v Holešově s vedením oddělení koordinace, vzdělávání a strategie Národní protidrogové centrály.

Cílem setkání bylo stanovení postupu k tvorbě aktuálního edukativního materiálu zaměřeného na cílovou skupinu středoškoláků věkové kategorie 15-19 let. Tvorba materiálu je podpořena rovněž z odboru prevence Policejního prezídia ČR.

Prvním úkolem je monitoring potřeb. Rychlé dotazníkové šetření by mělo týmu odpovědět na důležité otázky s cílem zaměřit pozornost správným směrem, tedy, co mladé lidi zajímá, a potřebují vědět.  Zde hraje významnou roli právě VPŠ a SPŠ MV v Holešově, která pomůže k správnému zacílení materiálu. Pusťme se do práce, protože návykové látky ničí lidem zdraví i životy.

PhDr. Soňa Svobodová, MBA