Menu

Nové trendy ve vzdělávání….

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově pravidelně pořádá mezinárodní vědeckou konferenci s názvem „Nové trendy ve vzdělávání policistů“. Konference (již IV. ročník) se konala po delší pauze způsobené šířením nákazy COVID-19 od 2. do 3. listopadu 2022.

Ze zahraničních hostů pozvání přijaly delegace ze Slovenska (zastoupeno bylo Ministerstvo vnitra Slovenské republiky a policejní školy v Pezinku a Bratislavě), Policejní školy v Katowicích, z Bavorské policie a Spolkové policie Německo, stejně tak jako Policejní školy v Cluj - Napoce a zástupce univerzity v Cluj – Napoce v Rumunsku.

Velmi si vážíme účasti pana rektora a obou děkanů z Policejní akademie v Praze, stejně jako účasti pracovníka z Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV ČR. Konferenci podpořila i Univerzita obrany v Brně zastoupena jejím prorektorem pro vnitřní řízení a kvalitu a Akademie vězeňské služby – její ředitel a zástupce.

Za Policii ČR vystupovali zástupci z Ředitelství služby pořádkové policie, z Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, z Národního centra pro kontrolu dokladů a z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Dva příspěvky přivezly i kolegyně z VPŠ a SPŠ MV v Praze-Hrdlořezích.

Účastníci si mohli vybírat mezi jednotlivými tématy konference, které zahrnovaly:

  • historii bezpečnostních složek,
  • činnost bezpečnostních složek v kontextu aktuální bezpečnostní situace v Evropě,
  • přínos mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání,
  • sdílení příkladů dobré praxe ve vzdělávání policistů,
  • aktuální změny v systému vzdělávání bezpečnostních složek,
  • nové metody a formy výuky,
  • zkušenosti z distanční formy výuky,
  • spojení teorie a praxe. 

Všechny příspěvky a prezentace měly vysoký standard a určitě byly přínosem nejen pro přímé účastníky. Z příspěvků bude sestaven sborník, který bude dán k dispozici i všem ostatním zájemcům.