Menu

Městské a školní kolo SOČ  

Dne 31. 3. 2022 proběhlo ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole v Holešově městské a školní kolo Středoškolské odborné činnosti.

Soutěž byla zahájena garantem soutěže za VPŠ a SPŠ MV v Holešově PaedDr. A. Strachotou za přítomnosti členů hodnotících komisí.
Letošního 44. ročníku SOČ se z naší školy účastnilo sedm žáků s pěti soutěžními pracemi, které byly přihlášeny do tří soutěžních oborů. Žáci při zpracovávání jednotlivých témat prokázali mimořádné úsilí, talent, samostatnost a invenci při řešení jednotlivých odborných problémů a při vlastních obhajobách ukázali schopnost svou práci srozumitelně vysvětlit a úspěšně obhájit. Práce byly velmi pozitivně hodnoceny členy odborných hodnotících komisí. Do okresního kola SOČ, které se koná 12. 4. 2022  na Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově posupuje všech pět soutěžních prací žáků VPŠ a SPŠ MV v Holešově, kteří obsadili dvě první místa, jedno druhé místo, jedno třetí a jedno čtvrté místo v následujících oborech:

Obor 8.  Ochrana a tvorba životního prostředí

1. místo – Kateřina Mrázková, Barbora Kusáková : Třídění odpadu (ved. práce Ing. Bc. Klechová)

Obor 16. Historie

1. místo – Lukáš Kocmánek : Struktura a činnost četnictva v Moravské Ostravě v období 1. republiky.     (ved. práce Mgr. Hodis, Ph.D.)

Obor 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

2. místo – Jiří Kostka : Zatajení nálezu (ved. práce kpt. Mgr. Zapletalová)
3. místo – Natálie Joklová, Martina Klhůfková : Registrované partnerství (ved. práce kpt. Mgr. Přikrylová)
4. místo – Kamil Tobolík : Zneužití tísňového volání (ved. práce kpt. Mgr. Zapletalová)

Žáci naší školy svými dosaženými výsledky udělali dobré jméno nejen sobě, ale i škole a jejím pedagogům, kteří jako vedoucí jednotlivých prací mají na úspěchu také nemalou zásluhu.

Účastníkům SOČ blahopřejeme a věříme, že naši školu budou úspěšně reprezentovat i v okresním kole SOČ. 

PaedDr. Antonín Strachota