Menu

Krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce 

Vítězka okresního kola Soutěže v anglickém jazyce Zuzana Zelinková z 3. A se 20. března zúčastnila krajského kola, které organizovalo Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín.

Stejně jako v okresním kole byla soutěž rozdělena do dvou částí: písemné a ústní. Písemná část zahrnovala poslech a čtení s porozuměním. Ústní část se v krajském kole do značné míry lišila od ústní části v kole okresním. Úkolem soutěžících již nebylo pohovořit na vylosované téma a reagovat na doplňující otázky členek komise. Kromě komunikace na dané téma, která se opírala o několik otázek doplněných obrázky, všichni soutěžící prezentovali svůj názor na aktuální téma mobilních telefonů v rukou dětí a dospívajících a spekulovali o obrázku.

Témata ústní části byla velmi různorodá. Zahrnovala konverzační okruhy jako rodina, zájmy, vzdělávání, cestování, stravovací návyky a móda, kultura a tradice a dotkla se i žhavých témat současné doby jako jsou problémy mladé generace, technologie a média.

Členy pětičlenné komise tentokrát nebyli pouze vyučující anglického jazyka, ale také dva studenti gymnázia Slavičín. Vybrat nejlepšího nebylo vůbec snadné. Gramatiku, výslovnost i slovní zásobu ovládali všichni soutěžící skvěle. Porota tak hodnotila především kreativitu a pohotovost soutěžících. Počet bodů, který jednotliví soutěžící získali, se lišil jen nepatrně v písemné i ústní části. Vítězem krajského kola se nakonec stal Šimon Frýza, student 1. ročníku Střední průmyslové školy Otrokovice. Naše Zuzka Zelinková obsadila pěkné 5. místo. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů a štěstí při dalších soutěžích i zkouškách, které ji čekají.

Mgr. Zuzana Dvořáková