Menu

„Dobří holubi se vracejí“… 

Není to tak dlouho, kdy na naší škole úspěšně odmaturovala a nyní studuje na Právnické fakultě v Brně. Lenka Horčičková se obrátila na vedení školy s žádostí o realizaci interaktivní výuky práva v rámci předmětu Street law, který mají ve třetím ročníku studia na vysoké škole. Studenti si pro výuku měli vybrat libovolnou střední školu. Lenka prostředí naší školy důvěrně zná, pro ni byla volba jasná.

Výuka pracovního práva pod vedením Lenky a jejího spolužáka Jakuba proběhla v pátek 12. listopadu 2021 ve třídách 4. A a 4. B. Jednalo se o interaktivní, hravou a diskusní formu výuky.  Naši maturanti byli aktivně zapojeni do problematiky pracovního práva a v závěru hodiny měli možnost diskutovat o studiu na vysoké škole.

Lence a Jakubovi děkujeme a přejeme úspěšné studium.

Oddělení práva a kriminalistiky