Menu

Pracovní setkání v projektu ERASMUS

Od května 2021 je VPŠ a SPŠ MV v Holešově zapojena do projektu digitalizace vzdělávání, který se realizuje v programu Erasmus+. Předkladatelem je Policejní škola Cluj-Napoca (Rumunsko) a jejími partnery kromě naší školy jsou Námořní akademie v Konstanci (Rumunsko), Námořní akademie ve Varně (Bulharsko) a počítačová společnost Holisun (Rumunsko).

Část jednání v předchozím období probíhala online, vzhledem k šíření nákazy COVID-19. Nyní se partneři opět mohli setkat tváří v tvář. V pořadí druhé mezinárodní setkání (první proběhlo v Policejní škole Cluj-Napoca) se uskutečnilo v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově, a to ve dnech od 30. května do 2. června 2022. Obsahem jednání byly informace ohledně administrace projektu, přípravy monitorovací zprávy a diskuze nad dalšími fázemi projektu. Velmi podstatné body v programu zaujímaly prezentace představitelů Námořní akademie v Konstanci, kteří odpovídají za jeden z klíčových výstupů projektu, což je metodika hodnocení a prezentace částí tvořícího se softwaru od firmy Holisun. Tato prezentace byla pro nás klíčová a účastnili se jí zástupci všech předmětových oddělení.

Význam celé akce podtrhl svou účastí starosta města Holešova Mgr. Rudolf Seifert, který osobně všechny pozdravil a popřál úspěšné jednání a příjemný pobyt v Holešově. V rámci odpoledního programu nás pan starosta provedl významnými pamětihodnostmi Holešova, což všichni zúčastnění velmi ocenili.

Setkání navštívil také štáb TV Holešov a natočil krátký spot včetně rozhovorů se zahraničními účastníky. V říjnu 2022 je v plánu multiplikační seminář, jehož cílovou skupinou budou školy stejného vzdělávacího programu (Bezpečnostně právní činnost), ale i další základní nebo střední školy holešovského regionu. Výstupy projektu jsou volně šiřitelné a je žádoucí, aby byl software využíván v co největší míře.

Další mezinárodní setkání je naplánováno na srpen do Varny.