Menu

Setkání s lektory peer programu 

Dne 16. září 2020 se uskutečnilo setkání zástupce ředitele školy plk. Ing. Bc. Andreje Rohála, Ph.D. s lektory peer programu – žáky čtvrtého ročníku.  Přítomná byla Mgr. Irena Kotoučková, která má peer program pod patronací a pplk. Mgr. Eva Vichlendová, metodik prevence. Zástupce ředitele poděkoval žákům za dosavadní práci, ocenil jejich působení v peer programu, jejich nasazení i osobní rozvoj. Poděkoval také za reprezentaci školy.

Proškolení žáci 4. ročníku v peer programu z oblasti návykových látek a z oblasti rasismu, xenofobie a extrémismu pracovali od prvního ročníku nejen se svými spolužáky, ale také velmi úspěšně působili na školách holešovského regionu.

Pokud to situace s ohledem na šíření nákazy Covid-19 dovolí, na podzim by měli lektoři pomoci proškolit z peer aktivit žáky z prvního ročníku.

Peer program má na škole dlouholetou tradici, první „píráci“ začali s peer programem již v roce 2009.