Menu

12. setkání ředitelů škol s oprávněním k výuce oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Dne 19. října 2023 se uskutečnilo ve Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově, která je garantem středního vzdělávání škol s oprávněním k výuce oboru  68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 12. setkání ředitelů těchto škol.

Obsahem jednání bylo představení aktualizovaného Rámcového vzdělávacího programu, sdílení dobré praxe spolupráce Policie ČR a škol s oprávněním k výuce oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, aktualizace Dohod o poskytování středního vzdělávání v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, vyhodnocení povinných a volitelných aktivit ve školním roce 2022/2023 a pozvání na 12. ročník soutěže odborných prací, který se uskuteční 6. června 2024 ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

Ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA přivítal účastníky a zahájil toto setkání. Ministerstvo vnitra bylo zastoupeno ředitelem odboru bezpečnostního výzkumu a  policejního vzdělávání Ing. Bc. Luďkem Michálkem, Ph.D., který pozdravil přítomné účastníky. Na setkání bylo přítomno 30 zástupců škol včetně zástupců 2 rezortních škol Ministerstva vnitra. Celé setkání probíhalo v tvořivé a konstruktivní atmosféře.