Menu

Přírodovědný klokan 2023

I v tomto školním roce se naše škola zúčastnila soutěže Přírodovědný Klokan, kterou  zorganizovalo dne 11. října 2023 oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů. V kategorii Junior reprezentovalo střední odbornou školu 14 žáků z 1. a 2. ročníku. Soutěžící řešili 24 úloh tří stupňů obtížnosti z biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. Cílem soutěže, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UP ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci, je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Nejlepší řešitelé školního kola:

  1. Janoušek Jiří, 1C
  2. Liška Daniel, 1B
  3. Malinovský Jiří, 1A

Úspěšným řešitelům blahopřejeme a těšíme se na shledání při dalších soutěžích.

RNDr. Jana Návratová