Menu

Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Výborným výkonem v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce si Svatopluk Recman, žák 3. C, vybojoval postup do kola krajského.

Ani z tohoto prestižního klání nejlepších „speakerů“ středních škol celého Zlínského kraje nevyšel s prázdnou. Soutěž se uskutečnila 23. dubna a stejně jako okresní kolo proběhlo i kolo krajské prostřednictvím aplikace Teams. Tentokrát byl ovšem součástí soutěže nejen mluvený projev, ale také popis obrázku. Hodnoceny byly rovněž spontánní reakce soutěžících na dotazy členů poroty.

Studenti neměli na přípravu mluveného projevu žádný čas, museli o tématu, jež si vylosovali, hovořit okamžitě.

A jak se k soutěži vyjádřil Sváťa? „Vylosoval jsem si School, education, importance of learning languages a myslím, že mi to docela šlo. Pak se ještě popisoval obrázek a to nebylo moc těžké.“

Sváťovi to opravdu šlo, jeho výkon patřil opět k těm nejlépe hodnoceným – obsadil nádherné třetí místo.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme k úžasnému výsledku!

Mgr. Petra Chudárková