Menu

Přebor žáků SOŠ v judu 

Dne 16. prosince 2021 se konal každoroční přebor SKP Holešov v judu. V minulosti bývalo zvykem, že byli na turnaj přizváni i členové z jiných oddílů. To nám doba covidová letos bohužel opět neumožnila. Soutěžili tak mezi sebou pouze naši chlapci a dívky z VPŠ a SPŠ MV Holešov.  Přestože většina z nich jsou judisté začátečníci, předvedli svou bojovnost, šikovnost a odhodlání v pěkných zápasech.

Mgr. Petra Podvalová, vychovatelka

VI. ročník Ekonomické olympiády

Na přelomu listopadu a prosince roku 2021 se uskutečnila největší ekonomická soutěž pro studenty středních i základních škol v České republice. Naše škola se zúčastnila v pořadí již šestého ročníku ekonomické olympiády s úspěšným postupujícím.

I když nejsme škola zaměřená ekonomickým směrem, studenti prokázali, že znalosti v oboru mají a zúčastnili se soutěže v hojném počtu. Tímto patří velká gratulace studentovi Marku Stískalovi ze třídy 4.C, který obstál a postoupil do krajského kola v rekordní konkurenci zúčastněných 417 škol a celkového počtu 21 100 testovaných studentů.

Tematické oblasti testu pro školní kolo Ekonomické olympiády byly například: metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení, mikroekonomie a makroekonomie, mezinárodní ekonomie, hospodářská politika, finanční ekonomie, finanční gramotnost.

Úspěšnému Marku Stískalovi děkuji za reprezentaci školy a ostatním žákům za účast. 

kpt. Ing. Jan Veselý, MBA
oddělení policejních činností

Projektový den 

Dne 15. prosince se uskutečnil projektový den na střední odborné škole. První ročník prošel peer programem z oblasti návykových látek. Peer program lektorovali jejich spolužáci, kteří jsou v těchto aktivitách vyškoleni. U druhého ročníku se peer program bude konat 17. prosince.

Žáci třetího ročníku si vyslechli odborné přednášky kolegů z Národní protidrogové centrály a z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kolegové z těchto vysoce specializovaných útvarů velmi erudovaně hovořili o své práci a svým výkladem zaujali všechny studenty.

Žákům čtvrtého ročníku se věnovali policisté z Útvaru zvláštních činností, ze Služby cizinecké policie a z Ochranné služby. V odpoledních hodinách pak žáci využili možnosti osobních pohovorů s personalisty z KŘ Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Pozvání do Holešova přijali také kolegové z KŘ hlavního města Praha.

Zpestřením projektového dne byla určitě i dynamická ukázka z činnosti policistů z Ochranné služby, která se setkala u žáků s velkým ohlasem.

Kolegům a kolegyním, kteří se věnovali našim žákům, děkujeme a všem přejeme hezké prožití nadcházejících svátků vánočních.

Zaměstnancům, žákům, studentům, rodičům a všem, kteří se školou spolupracují, přeji zejména pevné zdraví, pracovní, studijní úspěchy, pohodu a spokojenost v osobním i rodinném životě.


plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA
ředitel školy

Adventní soutěž v pečení perníčků 

Druhý adventní týden byl na internátu střední odborné školy věnován „voňavé“ soutěži s hezkým názvem ,,O NEJ…VÁNOČNÍ PERNÍČKY“. Celkovou pohodu při pečení a zdobení perníčku umocnily vánoční koledy a písně.

Soutěže se účastnilo šest čtyřčlenných smíšených týmů z 2. A, 2. B a 2. C. Soutěžící se navzájem překonávali a překvapili nás nadšením, kreativitou a radostným pojetím perníčkového  klání.  Všem se perníčky velmi vydařily a porota měla nelehký úkol při jejich hodnocení a stanovení celkového pořadí.

Prvenství získal tým ve složení Zuzana Dudková, Natálie Blatová, Klára Fuchsová a Mikuláš Křešťák. Mohu ale konstatovat, že byli jen vítězové, nebylo poražených.  Těšíme na Vánoce a další společné a doufám, že stejně vydařené akce.

Iva Bělunková
oddělení vychovatelů