Menu

Srdce na dlani 

Dne 8. června 2021 proběhl 17. ročník ankety „Srdce na dlani“, kterou organizuje Středisko volného času v Holešově TYMY.  Tato anketa je hlavně o žácích a studentech holešovských škol, kteří hlasují pro svého oblíbeného učitele/učitelku a vychovatele/vychovatelku.

Letošní ročník byl ovlivněn pandemií COVID-19, žáci byli na distanční výuce a hlasovali online. Co se týče naší školy, tak se srovnatelným počtem hlasů se na předních místech umístila kpt. Mgr. Andrea Zapletalová z oddělení práva a kriminalistiky a kpt. Mgr. Antonín Nášel z oddělení policejních činností. Mezi vychovateli vyhrála kolegyně Jitka Pospíšilíková.

Slavnostní akt se uskutečnil za přítomnosti vedení školy a TYMY. Oceněným přišel popřát také starosta města Holešova.

Naše pracovníky představili žáci druhého ročníku Růžena Dydjaková a Petr Loula. Představení provedli ze svého pohledu žáka/žákyně, jejich řeč přesně vystihla charakter jednotlivých pedagogů. Oba studenti poděkovali za jejich náročnou práci, trpělivost a přístup k výuce i k samotným žákům. Svým emotivním vystoupením všechny opravdu dojali.

Kolegům samozřejmě blahopřejeme a přejeme hodně elánu do další práce.

Krajské kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Výborným výkonem v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce si Svatopluk Recman, žák 3. C, vybojoval postup do kola krajského.

Ani z tohoto prestižního klání nejlepších „speakerů“ středních škol celého Zlínského kraje nevyšel s prázdnou. Soutěž se uskutečnila 23. dubna a stejně jako okresní kolo proběhlo i kolo krajské prostřednictvím aplikace Teams. Tentokrát byl ovšem součástí soutěže nejen mluvený projev, ale také popis obrázku. Hodnoceny byly rovněž spontánní reakce soutěžících na dotazy členů poroty.

Studenti neměli na přípravu mluveného projevu žádný čas, museli o tématu, jež si vylosovali, hovořit okamžitě.

A jak se k soutěži vyjádřil Sváťa? „Vylosoval jsem si School, education, importance of learning languages a myslím, že mi to docela šlo. Pak se ještě popisoval obrázek a to nebylo moc těžké.“

Sváťovi to opravdu šlo, jeho výkon patřil opět k těm nejlépe hodnoceným – obsadil nádherné třetí místo.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme k úžasnému výsledku!

Mgr. Petra Chudárková

Krajské kolo 5. ročníku Ekonomické olympiády

Dne 16. března 2021 se uskutečnilo Krajské kolo 5. ročníku Ekonomické olympiády.

Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol. Otázky do soutěže a koncepci Ekonomické olympiády spoluvytváří ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích nejen v České republice, ale i na Slovensku, Maďarsku a Polsku (celkem jí prošlo přibližně 20 tisíc studentů ze čtvrtiny všech středních škol). V letošním roce byla soutěž rozšířena také do Číny, Řecka, Bosny a Hercegoviny.

Olympiáda má celkem tři úrovně. V první fázi proběhnou školní kola, z nichž postupují ti nejlepší žáci do kol krajských, ze kterých následně vzejdou účastníci celorepublikového finále. Do finálového kola postupuje pouze 50 nejlepších studentů z celé České republiky. Krajských kol se v celé České republice zúčastnilo více než 950 studentů.

Ekonomické olympiády se na naší škole již tradičně účastní studenti čtvrtého ročníku. Do krajského kola se v nemalé konkurenci z 399 škol probojovalo celkem šest našich studentů, kteří na krajské úrovni reprezentovali nejenom sebe samotné, ale i Vyšší policejní školu a Střední policejní školu MV v Holešově.

Za významný úspěch a reprezentaci děkujeme obzvláště Zdeňku Vychodilovi ze 4. C, který se umístil na děleném 20. – 26. místě v kraji.

Také dalším studentům Veronice Máčkové a Natálii Gabkové patří poděkování za účast a reprezentaci školy.

kpt. Ing. Bc. et Bc. Jan Veselý, MBA
Oddělení policejních činností

Office Arena - 1. místo v krajském kole a úspěch v celostátním kole 

Naše škola se letos poprvé zapojila do již 10. ročníku soutěže Office Arena 2021.

Tato soutěž ověřuje znalosti a dovednosti z Office aplikací. Office Arena se skládá ze školního, krajského a celostátního kola a letos se do ní zapojilo celkem 3255 studentů z 88 škol ČR.

Školní kolo spočívalo ve vypracování velmi náročného online testu ve webovém prostředí. Hlavními tématy testu byla znalost prostředí a práce s kancelářskými aplikacemi, především využití programů Word, Excel, PowerPoint, OneNote a obecných otázek týkajících se informačních technologií. Školního kola se z naší školy zúčastnilo celkem 55 žáků napříč prvním až třetím ročníkem.

Do krajského kola soutěže Office Arena byli z naší školy nominováni tři studenti Jiří Kostka (2.C), Lucie Jurkovská (2.D) a Karla Vodehnalová (3.B). Nejlépe se umístila Karla Vodehnalová ze 3.B, která zvítězila v krajském kole a postoupila jako jediná ze Zlínského kraje do celostátního kola. 

Stál před ní nelehký úkol. Musela vytvořit komplexní krajský projekt, jehož tématem byla příprava badatelského víkendu. Zadání znělo následovně: „Jako žákyně střední školy jsi pověřena ředitelem školy celkovou přípravou třídenního výletu do nějaké zajímavé oblasti České republiky. Výlet se má uskutečnit na konci školního roku.“

Naše žákyně zpracovala projekt na téma „Putování Českým Švýcarskem“. Celou akci musela velmi pečlivě připravit, vytvořit jednoduchého průvodce v aplikaci Word, finanční rozpočet v aplikaci Excel a krátkou prezentaci v aplikaci PowerPoint. Odborná porota ocenila velmi kvalitní úroveň zpracování a celkový estetický dojem doplněný vytvořením malého průvodce na třídenní výlet včetně videa.

Ve finále, které proběhlo 4. května 2021 formou online obhajoby soutěžní prezentace v prostředí Microsoft Teams, se sešlo 14 nejlepších žáků. Naše soutěžící k původnímu projektu vytvořila navíc webové stránky včetně krátkých ukázkových videí, online dotazníku, plakátu a QR kódu. Finále ověřovalo schopnost prezentovat soutěžní projekt a reagovat na dotazy poroty.

Všechny práce byly vyrovnané a výkony přednášejících vynikající. I když se naše žákyně neumístila na medailové pozici, určitě si klání užila.

Všichni účastníci celostátního kola soutěže Office Arena dostali od pořadatele jako ocenění možnost bezplatně se zúčastnit testování z certifikace MOS (Microsoft Office Specialist). Toto testování probíhalo v anglickém jazyce a uskutečnilo se 29. 4. 2021. Karla test úspěšně složila (890 bodů z celkových 1000 bodů) a získala tak i cennou mezinárodní certifikaci dokládající její schopnost pracovat s aplikacemi sady Office.

Blahopřejeme jí k získání mezinárodnímu certifikátu MOS a děkujeme za vzornou reprezentaci Vyšší policejní školy a Střední policejní školy v Holešově.

Mgr. Josef Chmelař
učitel OVVP

Příjímací řízení na střední odbornou školu

Ve dnech 3. a 4. května 2021 proběhlo první kolo přijímací zkoušky na střední odbornou školu VPŠ a SPŠ MV v Holešově.  Do 1. března 2021 bylo řádně zaevidováno rekordních 488 přihlášek ke střednímu vzdělávání. Svědčí to o faktu, že si naše škola stále udržuje vysoký standard a prestiž mezi středními školami.

Přijímací zkoušky se ze 488 přihlášených, účastnilo 474. Z tohoto počtu bylo 233 chlapců a 241 dívek. Ze zdravotních či jiných důvodů se nedostavilo na řádný termín pouze 14 uchazečů. Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na 2. a 3. června 2021. Příjímací zkoušky na naši školu se skládají z jednotné zkoušky (test českého jazyka a literatury a test z matematiky) a školní zkoušky (test fyzické zdatnosti – člunkový běh 4x10 metrů a běh na 1000 metrů).

Zvládnout takový počet uchazečů a dodržet všechna protiepidemiologická opatření, bylo organizačně velmi náročné. Doprovod uchazečů zůstal „za branou školy“. Hned u vchodu do areálu se jednotlivým žákům měřila teplota, kontrolovala pozvánka, totožnost a negativní výsledek preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Po této kontrole si zájemce o vzdělávání přebírali pracovníci školy a umisťovali je do učeben, kde se konala jednotná zkouška. Od 13.00 hodin se po skupinách žáci přesouvali na sportoviště, kde vykonali test fyzické zdatnosti.

Oba dva dny byly velmi náročné a lze říci, že díky nasazení všech pracovníků VPŠ a SPŠ MV v Holešově se zvládly na výbornou.

Výsledky přijímacího řízení na střední odbornou školu budou zveřejněny 21. května 2021. Do čtyř tříd prvního ročníku nastoupí maximálně 120 žáků.  Všichni si přejeme, aby se od nového školního roku opět naplnily lavice a my mohli přivítat naše nové „prváčky“ v běžném režimu, na jaký jsme byli zvyklí před pandemií způsobenou COVIDem – 19.