Menu

Odborná soutěž

Dvacítka žáků a žákyň 4. ročníku naší školy se zapojila do odborné soutěže zaměřené na problematiku Policie České republiky a vybraná oprávnění policisty zakotvená v zákoně o Policii ČR.

Soutěž organizovala TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Brno, s.r.o. v rámci spolupráce škol s oprávněním k výuce oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost formou online formuláře Microsoft Forms. V konkurenci 306 soutěžících se naši čtvrťáci rozhodně neztratili, o čemž svědčí krásné třetí místo, na kterém se umístila žákyně třídy 4. A Michaela Gromusová, se ziskem 50 bodů z max. 52 možných. V první dvacítce celkového pořadí se umístily na 13. místě Marie Adámková (47 bodů) a na 17. místě Martina Paarová (46 bodů), obě žákyně třídy 4. B.

Vzornou reprezentaci ocenil při osobním setkání s Michaelou Gromusovou i ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA.

Všem našim soutěžícím blahopřeji k dosaženým výsledkům, děkuji za dobrovolné zapojení do soutěže a reprezentaci školy. Věřím, že znalosti, které jste osvědčili při soutěžním klání, zúročíte i při ústní části profilové maturitní zkoušky.

plk. Mgr. et Mgr.  Petr Benda