Menu

Dárcovství krve

Dne 18. ledna 2023 proběhla na naší škole přednáška a diskuze ohledně problematiky dárcovství krve. Žáci třetího ročníku se dostávají do věku, kdy mohou začít darovat to nejcennější, co nelze nijak nahradit, a to vlastní krev. Mohou tak pomoci zachránit lidský život. Právě tato myšlenka byla hlavním smyslem této akce.

Členky Českého červeného kříže si přichystaly krásnou prezentaci.  Vlastní postoje a postřehy sdělil dlouholetý dobrovolný dárce pan Martínek Vladimír, který dovršil nádherných 110 bezplatných odběrů!  Žáci se dozvěděli vše o této problematice, tj. kdo může darovat, za jakých podmínek, jaké jsou výhody jako např. kontrola vlastního zdravotního stavu a apod. Diskuze vedla k ujasnění si myšlenky samotného dárcovství a také ke srovnání rozdílu mezi bezplatným dárcovstvím krve a „prodejem plazmy“ do soukromých zařízení (např. Sanoplazma) v návaznosti na finanční stránku.

Je velmi potěšující, že našim studentům není lhostejné zdraví a život ostatních, vítězí u nich pocit pomoci druhému a snaha být prospěšný. Důkazem tohoto je rozhodnutí mnohých žáků „na vlastní kůži“ si vyzkoušet, co takové dárcovství obnáší.

kpt. Antonín Nášel, oddělení bezpečnostní přípravy