Menu

Přírodovědný klokan 2021

Každoročně se naše škola účastní soutěže Přírodovědný klokan. Soutěž organizuje oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů. Školní kolo proběhlo 13. října 2021 v učebně matematiky a zeměpisu. V kategorii Junior reprezentovalo střední odbornou školu 16 žáků z 1. a 2. ročníku. Soutěžící řešili 24 úloh tří stupňů obtížnosti z biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. Cílem soutěže, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého ve spolupráci s Pedagogickou fakultou univerzity v Olomouci, je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Nejlepší řešitelé školního kola:

  1. Haitmar Jiří 2. C
  2. Verlíková Eliška 1. B
  3. Kořízek Jan 2. B

Úspěšným žákům blahopřejeme a těšíme se na shledání při dalších soutěžích.

RNDr. Jana Návratová