Menu

Součinnost školy s HZS

Ve dnech 19. – 21. března  a  9. – 11. dubna 2024 se v prostorách školy uskutečnily instrukčně-metodické semináře hasičů – zdravotníků Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Program obsahoval teoretické poznatky a pravidla poskytnutí první pomoci se zaměřením na popáleniny a život ohrožující stavy. Těchto zaměstnání se účastnili také policisté z VPŠ a SPŠ MV v Holešově - plk. Karel Hrudík a kpt. Michal Zelík.

Třetí den semináře probíhaly modelové situace, ve kterých pětičlenné týmy hasičů plnily zadané a pro ně nečekané úkoly. Supervizi realizovali určení učitelé Oddělení odborné bezpečnostní přípravy. Figuranty pro tyto účely se stali vybrání žáci z druhého ročníku střední odborné školy. Na závěrečné evaluaci byl vysoce hodnocen přístup, obětavost, zvídavost i forma prezentace žáků naší školy.

Mohu konstatovat, že oba semináře dosáhly vysoké profesionální úrovně, i díky spolupráci s lektory a lékaři Zdravotnické záchranné služby Zlín, s instruktory Policie České republiky, s hasiči a všech zúčastněných žáků a policistů školy. Touto aktivitou se příkladně realizovala spolupráce složek integrovaného záchranného systému.

Aktivní účast našich žáků na takovýchto vzdělávacích akcích je jedinečná a pro ně velmi přínosná.

plk. Mgr. Karel Hrudík