Menu

Krajské kolo SOČ 2024 – 46. ročník Středoškolské odborné činnosti

Dne 29. dubna 2024 se konalo na Gymnáziu Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě krajské kolo soutěžních prací Středoškolské odborné činnosti Zlínského kraje, kterého se účastnilo pět žáků naší školy.

V soutěžním oboru č. 16 historie se Denis Berger s prací „Bezpečnostní složky a významné události v Ostravě v období Protektorátu Čechy a Morava umístil na krásném 2. místě ( ved. práce Mgr. Vladislav Hodis. Ph.D.).

V soutěžním oboru č. 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory obsadili naši žáci Kateřina Mrázková s prací „Trestní čin znásilnění“ vynikající 2. místo ( ved. práce kpt. Mgr. Tomáš Mrázek ),  5. místo obsadila Adéla Řeholková s prací „Geopolitika Číny“( ved. práce kpt. Mgr. Josef Náplava ) a 6. místo obsadil Timur Pjatygin s prací „Integrovaný záchranný systém ČR“ ).

V soutěžním oboru č. 14 pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času se Eliška Verlíková s prací „Sekty – analýza jejich vlivu a mechanismů manipulace“ umístila na 5. místě.

Účastníkům krajského kola SOČ blahopřejeme za krásné umístění v silné konkurenci soutěžících a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Poděkování patří také nejen úspěšným soutěžícím, ale i vedoucím jednotlivých prací, kteří vedli úspěšné soutěžící žáky.

PaedDr. A. Strachota, MBA