Menu

Výměna koordinátora ve Schwandorfu

Na základě pozvání policejního prezidenta Horní Falce pana Thomase Schőnigera se ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA zúčastnil dne 2. února 2024 slavnostního aktu výměny německého koordinátora Společného centra policejní a celní spolupráce Petrovice-Schwandorf. Akt souvisel s pravidelným předáním funkce koordinátora centra mezi Spolkovou policií Německo a Bavorskou policií. Akce proběhla za velkého mediálního zájmu a při účasti řady významných hostů z české i německé strany, a to jak za policii, tak i za celní službu.

Odstupující koordinátor za BPOL vrchní komisař Markus Leitl bilancoval 3leté období, kdy centrum vedl a ve své řeči neopomenul vzpomenout výbornou spolupráci se školou v Holešově, která se desítky let podílí na výuce německých policistů, což výrazným způsobem napomáhá přeshraniční spolupráci, vzájemné komunikaci i dobré bezpečnostní situaci na hranicích Spolkové republiky Německo a České republiky. Připomněl i to, že je sám absolventem tohoto vzdělávání v Holešově a jak výrazná pomoc to pro něj samotného byla.

Nově nastoupivší koordinátor za Bavorskou policii vrchní komisař Roland Heldwein hovořil o své dosavadní praxi, spolupráci s centrem a nové velké výzvě. Připomněl, že i on je již účastníkem vzdělávání v Holešově, což doplnil v několika českých větách.

Ve zdravici za Policii ČR brigádní generál Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, vysoce hodnotil význam a kvalitu dosavadní spolupráce a i on ocenil důležitost a přínos vzdělávacích aktivit VPŠ a SPŠ MV v Holešově ve prospěch německých kolegů, což se pozitivně promítá do každodenní práce i celkového klimatu v centru.

V průběhu akce se ředitel školy setkal i se styčným důstojníkem Spolkové policie na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Andreasem Weishauptem a projednávali otázky profesního vzdělávání policistů v rámci připravovaného odborného semináře z oblasti cestovních dokladů, který se i v tomto roce uskuteční v Holešově.  Se zástupcem policejního prezidenta BPOL – ředitelství Mnichov panem Uwem Landgrebem ředitel školy hovořil o odborných stážích, které pedagogové absolvují na inspektorátech BPOL, o jazykovém vzdělávání a přípravě policistů BPOL k výkonu služby v příhraničních oblastech.