Menu

Okresní kolo středoškolské odborné činnosti 

Ve středu 12. 4. 2023 se na Gymnáziu v Kroměříži konal 45. ročník okresního kola středoškolské odborné činnosti, kterého se účastnilo šest žáků z naší školy.

Všichni soutěžící úspěšně obhájili své předložené práce a v jednotlivých soutěžních oborech obsadili následující umístění: 

Obor č. 14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Anna Krátká – 1. místo „Vnímání autistických osob českou společností“
(konzultant – Mgr. Vladislav Hodis, Ph.D.) 

Markéta Šťastná – 5. místo „ Sportovní střelba“
(konzultant – kpt. Mgr. Petr Lysko) 

Obor č. 16 – Historie

Martin Neruda – 2. místo „ Historie a vývoj skautingu“
(konzultanti – Mgr. Zuzana Hájková, PaedDr. Antonín Strachota) 

Obor č. 17 – Filozofie, politologie, ostatní humanitní a společenskovědní obory

Eliška Pobudská - 3. místo „Orgán sociálně právní ochrany dětí“
(konzultant – kpt. Mgr. Andrea Zapletalová)

Jiří Haitmar – 5. místo „Hasičský záchranný sbor ČR“
(konzultant – kpt. Mgr. Daniela Barteczková)

Kristýna Hausmatzová – 6. místo „Hasičský záchranný sbor ČR“
(konzultant – plk. Mgr. et Mgr. Petr Benda) 

Na základě dosažených výsledků tři soutěžící – A. Krátká, M. Neruda a E. Pobudská postupují do krajského kola SOČ, které se koná 27. 4. 2023 na Gymnáziu v Uherském Brodě.

Všem soutěžícím blahopřejeme k umístění a děkujeme za vzornou a příkladnou reprezentaci školy.

PaedDr. A. Strachota