Menu

Přehlídka odborných prací

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 se konala ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově celostátní přehlídka odborných prací žáků středních odborných škol v oboru vzdělání „Bezpečnostně právní činnost“. Do letošního jubilejního 10. ročníku, který slavnostně zahájil ředitel školy plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA, se přihlásilo 39 soutěžících z 9 středních odborných škol. Soutěžící zpracovali 27 prací, které obhajovali v 5 soutěžních kategoriích. Žáci naší školy obsadili dvě I. místa a čtyři III. místa!

Všem žákům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří nejen soutěžícím žákům, ale i vedoucím jednotlivých soutěžních prací, kteří na úspěchu žáků mají podíl. Poděkování patří také členům komisí, kteří výrazně přispěli k důstojnému a úspěšnému průběhu celé soutěže.

Umístění našich žáků:

Kategorie 1  Právo

1. místo Kamil Tobolík – Zneužití tísňového volání
3. místo Jiří Kostka – Zatajení nálezu

Kategorie 3  Obory služební a bezpečnostní přípravy

3. místo Jan Kořízek – Smíšená bojová umění jako sport

Kategorie 4  Informační a komunikační technologie

1. místo Matouš Thienel – League of legens
3. místo David Poprach – Vizualizace dat pomocí PowerPointu – Tanky

Kategorie 5  Společensko-vědní obory

3. místo Barbora Kusáková, Kateřina Mrázková – Třídění odpadu 

PaedDr. Antonín Strachota