Menu

Projekt Zvyšování osobnostních kompetencí pro vstup k Policii ČR

VPŠ a SPŠ MV v Holešově převážně v první polovině školní roku 2019/2020 realizovala projekt pro žáky střední školy s názvem „Zvyšování osobnostních kompetencí pro vstup k Policii ČR“. Projekt byl schválen v rámci programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality 2019.

Obsahem projektu bylo zmapování situace třídních kolektivů prostřednictvím sociometrického šetření, zvyšování zájmu žáků o policejní práci, zvýšení kreativity žáků a provázání teoretických znalosti z oblasti prevence rizikového chování a profesní orientace s vizualizací a tvorbou posterů na výše zmiňovaná témata.

Žáci v rámci osobnostního a individuálního poradenství zjistili své kompetence v oblasti profesní orientace, pracovního chování, sociálních kompetencí včetně emočních schopností, svou motivaci a strategii zvládání zátěžových situací a svou psychickou konstituci.

V rámci projektu probíhaly aktivity lektorů vrstevnického programu (peer) v oblasti návykových látek, extremismu, xenofobie a rasismu.

Důležitou součásti bylo zvýšení odborných kompetencí pedagogů prostřednictvím akreditovaného vzdělávání.

Tento projekt se zaměřil na všechny třídy střední odborné školy. Celkově se jednalo o více než 400 žáků.

Data, která škola získala z výsledků projektu, sloužila k eliminaci rizikového chování a k udržení zdravého klima v jednotlivých třídách.

Postery slouží k propagaci práce Policie ČR i pro nově nastupující žáky policejní školy.