Menu

Odborná praxe – účast na soudním jednání

Dne 25. dubna 2023 žáci 2.C navštívili Okresní soud v Olomouci v rámci výuky předmětu právo. Do Olomouce se žáci dopravili školním autobusem a po příjezdu všichni před vstupem do budovy Okresního soudu podstoupili bezpečnostní kontrolu.

Žáci měli možnost zhlédnout celkem tři občanskoprávní řízení. Dvě řízení se týkala nesporného rozvodu, u kterého není potřeba zjišťovat příčiny rozvratu manželství, takže nedošlo k žádným sporům a rozvody proběhly rychle. První rozvod začal v 8:20 a byl veden mezi osobami alžírského
a českého občanství. Druhý rozvod byl mezi osobami ukrajinského občanství. Třetí právní jednání se zabývalo neuhrazenou pohledávkou za odběr energie. Toto jednání proběhlo nejrychleji, protože se nedostavila žalobkyně ani žalovaný. U soudu byla přítomna pouze právní zástupkyně žalobkyně.

Po celou dobu byli žáci v jednací síni číslo 6 za přítomnosti soudkyně Mgr. Martiny Kratochvílové, která ke konci ochotně zodpověděla všechny dotazy jak od žáků, tak od pedagogického dozoru, který  žáky celý den doprovázel. 

Michaela Zubatá, 2.C