Menu

Slavnostní shromáždění zaměstnanců VPŠ a SPŠ MV v Holešově 

Dne 20. dubna 2023 proběhlo na internátě A slavnostní shromáždění zaměstnanců školy. Tradičně je tato akce spojena s oslavou narození Jana Ámose Komenského a Dnem učitelů.

V úvodu ředitel školy vrchní rada plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA pozdravil všechny přítomné, poděkoval za dosavadní práci i dosahované výsledky školy.

Posléze s vyhodnocením uplynulého období vystoupili každý za svůj úsek - zástupce ředitele pro výuku a výcvik vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, Ph.D., zástupce ředitele pro ekonomiku Ing. Bc. Martin Novotný a následně zástupce ředitele pro vnitřní záležitosti vrchní rada plk. Mgr. Pavel Zhébal.

Hlavním bodem programu bylo ocenění zaměstnanců medailemi ministra vnitra, plaketou policejního prezidenta a medailemi a plaketami ředitele VPŠ a SPŠ MV v Holešově.

O kulturní program se postaraly žákyně střední odborné školy. Svým vystoupením (hra na flétnu a taneční čísla) zpříjemnily slavnostní odpoledne všem účastníkům.