Menu

 

Historie Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově

 

brana

Historie rozsáhlého zmodernizovaného školního areálu sahá až do období první republiky. Původní “jádro” školy bylo budováno na základě rozhodnutí vlády ČSR a nejvyšší rady obrany státu v letech 1936 - 1938 jako vojenská kasárna pro potřeby Hraničářského praporu 10. V období okupace byla kasárna obsazena Německou bezpečnostní policií (Schutzpolizei), která zde byla umístěna až do 4. 5. 1945. Jejím posláním bylo potlačovat projevy odboje a odporu na území střední Moravy. Schutzpolizei se o kasárna dělila s protektorátní školou četnictva, která byla zřízena koncem roku 1942.

Po druhé světové válce (již v roce 1945) areál kasáren sloužil výcviku a přípravě nových příslušníků Národní bezpečnosti pro praktický výkon služby. Poslání výcvikového střediska plnila holešovská kasárna až do konce roku 1946. Poté zde byly (do roku 1969) umístěny dělostřelecké útvary a později výsadkové jednotky.

padak letadlo

K 1. září 1969 došlo k přemístění Ženijně-technického učiliště z Bratislavy a posluchačů školy Pohraniční stráže z Valašského Meziříčí do Holešova a z holešovských vojenských kasáren se postupně začínalo budovat vojenské školské zařízení.

cviceni prehlidka pohranicnici

Úplné dobudování učebně výcvikové základny v Holešově bylo ukončeno začátkem školního roku 1972-73. Vyškolení absolventi byli připraveni pro službu v jednotkách ČSLA, zejména k plnění úkolů na státních hranicích. Po organizačních změnách byla Pohraniční stráž k 1. 1. 1972 převedena z rezortu ČSLA do rezortu ministerstva vnitra. V Holešově vzniká Důstojnická škola Pohraniční stráže federálního ministerstva vnitra a 8. 3. 1974 usnesením vlády ČSSR je zde zřízena Vysoká škola Sboru národní bezpečnosti, fakulta ochrany státních hranic. 1. března 1986 byla přemístěna fakulta ochrany státních hranic do Bratislavy a v Holešově vznikla Důstojnická a praporčická škola SNB, PS a VMV. Pod tímto názvem škola fungovala do roku 1991, kdy se transformovala na Střední odbornou školu Federálního policejního sboru, a po rozpadu federace vzniká Střední policejní škola Ministerstva vnitra.

zasah vrtulnik boticka

Na základě schválené akreditace vzdělávacího programu pro vyšší odbornou školu vznikla dnem 1. května 2008 Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově.

skola_let pocitace