Menu

Konference „CESTA KRVE“

Stalo se již tradicí na naší škole, že se žáci 3. ročníku střední školy pravidelně účastní konference „CESTA KRVE“ pořádané ČČK ve Zlíně.

Letos tato akce proběhla 31. října a jednalo se již o 11. ročník. Akce se konala v přednáškovém sále Univerzity Tomáše Bati, Fakulty humanitních studií. Tři hodiny času věnovaný možnosti záchraně lidského života je dobrá investice.

Jednalo se o soubor přednášek a prezentací k problematice dárcovství krve. Na konferenci postupně vystoupili primářka transfůzního oddělení, jednotliví zástupci IZS – HZS, PČR (potřeba krve z jejich pohledu, dopravní nehody, záchranné práce) a také dárci krve a kostní dřeně se svými příběhy. Ti všichni motivovali přítomné k darování krve.

Posluchači se dozvěděli o důležitosti krve pro lidský život, složení, použitelnost a také jak je krev využívána pro lékařské účely, operace, množství spotřeby a kdo ji potřebuje. Také se srovnával rozdíl bezplatného dárcovství krve a „prodej krve“ do soukromých zařízení (Sanoplazma Zlín) v návaznosti na finanční stránku. Dalším důležitým faktorem dárcovství krve je kontrola vlastního zdravotního stavu.

Součástí konference bylo vyhlášení soutěže o „studentskou krev“, kdy mají žáci možnost zapojit se a vyhrát ceny. Tato akce je zaměřena pro mladé lidi, aby nebyli lhostejní k ostatním, aby byli schopni pomoci druhým. A to je krédo, které je součástí i naší školy. Je potěšující, že našim studentům není lhostejné zdraví a život ostatních, vítězí u nich pocit pomoci druhému a snaha být prospěšný. Jako pravidelný dárce krve při příchodu na transfůzní oddělení mi bývá sděleno personálem tohoto oddělení, že žáci naší školy se pravidelně dostavují na odběry a projevují zájem i o vstup do registru dárců kostní dřeně. Toto zjištění je velmi příjemné.

kpt. Mgr. Antonín Nášel