Menu

Policejní jazyková zkouška – zkouška k prokázání kvalifikace 

Ve dnech 20. - 21. 4. 2021 se konaly závěrečné zkoušky v anglickém (v jednom případě ruském) jazyce příslušníků služby cizinecké policie.

Zkouška byla vyvrcholením období, ve kterém nastoupily dvě třídy ZOP – služby cizinecké policie k prezenčnímu a u studujících s dostatečnou znalostí cizího jazyka k distančnímu studiu, následně po jednom týdnu byla výuka díky velmi zhoršené epidemiologické situaci v souvislosti s nákazou Covid – 19 zrušena.

V součinnosti s oddělením cizích jazyků bylo všem padesáti policistům umožněno pokračovat v přípravě na důležitou zkoušku, která je součástí profesních požadavků, distanční formou v aplikaci Moodle. V tomto prostředí vyučující zadávali materiály, úkoly a ověřovací testy, policisté získali informace ke všem modelovým situacím a mohli kdykoli kontaktovat vyučující se svými dotazy ke studiu.

Na základě toho se všichni dostavili ke zkoušce, která proběhla písemnou a ústní formou, a převážná většina policistů (90%) předvedla u zkoušky výborné znalosti.

Všem, kteří se podíleli na přípravě policistů, patří velký dík za perfektní profesionální práci. 

Mgr. Hana Šťastová
oddělení cizích jazyků